Česká zbrojovka, a.s.

Společnost Česká zbrojovka a. s. je podnik působící v oblasti přesného strojírenství v oborech zbraní pro ozbrojené složky armády a policie, jakož i pro sportovní a lovecké účely, výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl a speciálního nářadí pro strojírenskou výrobu.

Důvody pro změnu

 • Sjednocení firemních procesů, zpřehlednění a zpřesnění informací pro rozhodování a řízení
 • Každá podniková oblast používala speciální aplikaci, IT oddělení je propojovalo pomocí dávkových přenosů.
 • Plánování výroby na tři měsíce dopředu s obtížnou možností změn.
 • Potřeba zvýšit propustnost výroby bez navýšení její fyzické kapacity (strojní i lidské), snížit zásoby rozpracované výroby a skladových zásob a dále zkrátit celkovou průběžnou dobu výroby.

Popis řešení

V oblasti přesného strojírenství vyrábí firma zbraně, a to jak na zakázku, tak na sklad. Vývoj na zakázku se týká např. zbraní speciálně upravovaných zlacením a jinými technologickými prvky. Tyto zakázky po zpracování technologie jsou klasicky přidány do výrobních zakázek a je s nimi procesně nakládáno jako se standardní zbrojařskou výrobou. Dále firma přijímá kooperační zakázky na opracování nebo zušlechtění materiálu (například kalení). Zde je kladen důraz na kalkulaci dané služby pro externí zákazníky. Pro automobilový průmysl vyrábí hliníkové součástky do brzd. Nasazením APS plánování Česká zbrojovka získala přehled o kapacitním využití linek a predikci výchozího materiálu. V případě sériové výroby je výroba tažena prognózami vytvořenými společně obchodem a logistikou. Prognózy jsou pokrývány hlavními plány výroby, ze které jsou uvolňovány výrobní příkazy. Všechny typy požadavků a dodávek jsou denně zpracovávány a aktualizovány APS plánem. Důraz je kladen na to, aby výchozí materiály a vyráběné díly byly k dispozici výrobě ve správný čas metodou JIT (Just In Time). Rovněž je kladen důraz na přesné dílenské rozvrhy prací.

Přínosy pořízení informačního systému

 • Snížení zásob za prvních 6 měsíců provozu IS SyteLine o 25 mil. Kč.
 • Snížení průběžné doby výroby ze 75 dnů na 45 dnů.
 • Zvýšení dodavatelské spolehlivosti ze 70 % na 90 %.
 • Snížení nedokončené výroby o 60 %.
 • Zvýšení objemu výroby o 25 % bez navýšení kapacit.
 • Včasná identifikace přebytečných skladových zásob a rozpracované výroby, nedostatku nakupovaného materiálů a vyráběných položek.
 • Identifikace nízkoobrátkových zásob materiálů a hotových výrobků.
 • Jednotný a ucelený informační systém pokrývající klíčové podnikové oblasti.
Více o používání APS pro plánování a řízení výroby si můžete přečíst také v Povídání o plánování a rozvrhování pomocí APS v České zbrojovce.