FINIDR, s.r.o.

Tiskárna Finidr, s.r.o. patří mezi největší výrobce knižních publikací v pevné a měkké vazbě v České republice.
 • Obor:                        polygrafie
 • Typ výroby:              vývoj na zakázku
 • Opakovatelnost:     sériová
 • Produkty:                 ERPAPS, Business Intelligence, Data Collection

Důvody pro změnu

 • Potřeba systémového plánování
 • Předvídat naplněnost výroby dopředu

Popis řešení

Povahou výroby se jedná o typickou zakázkovou výrobu. Každá kniha má jiný počet stran, jiný formát, jiné rozložení a dalších zhruba 200 parametrů, které určují její finální podobu a především způsob výroby. Díky přístupu k jednotným informacím a provázanosti celého systému je možné rychle reagovat na změny a tyto změny zpětně dohledat. Pomocí plánování APS jsou všechny kritické zdroje plánovány finitně, tedy do omezených kapacit. Tím je zajištěn přesný přehled o vytížení všech kapacit. Firma využívá i speciální funkcionality APS rozvrhování. Dílna tak dostává přesné pořadí výrobních operací s plánováním na minuty.

Přínosy používání informačního systému

 • Rychlá reakce na změny
 • Rychlý růst firmy s minimálními požadavky administrativy
 • Všechny kritické zdroje plánují finitně tzn. do omezených kapacit
 • Přesný přehled o vytížení všech kapacit
 • Dílna dostává přesné pořadí výrobních operací s plánováním na minuty