GRUND, a.s.

Společnost GRUND a. s. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem koupelnových předložek, závěsů, tyčí a ostatních koupelnových doplňků.

Důvody pro změnu

  • Potřeba efektivněji řídit a plánovat podnikové procesy pokrývající veškeré podnikové oblasti
  • Pozvednout firmu na vyšší úroveň
  • Potřeba systému, který dokáže řídit všechny logistické toky

Popis řešení

Hlavním programem je výroba koupelnových předložek, které jsou vyráběny ve větších opakovaných sériích. Zákazníci, kterými jsou převážně velké zahraniční a tuzemské obchodní řetězce, využívají funkcionality EDI. Zákazník zadá ve svém systému příslušnou objednávku, ze které je automaticky v SyteLine vytvořena zakázka. Pro plánování výroby a materiálu na dané zakázky se plně využívá plánování APS. V případě předložek s vysokou a opakovanou prodejností se využívá výroby na sklad. Plánování vychází z výše nastavených pojistných zásob jednotlivých výrobků. Pojistné zásoby jsou na skladě určeny k možnosti okamžitého prodeje přímo ve společnosti GRUND.

Jak hodnotí nasazení automatického sběru dat (ASD) Martin Zárečný, Production Manager ve společnosti GRUND a.s., se dočtete v článku na našem blogu.

Přínosy používání infromačního systému

  • jednotný a ucelený informační systém, který pokrývá veškeré vnitropodnikové oblasti včetně všech klíčových procesů,
  • zpřehlednění a zefektivnění toku informací všech klíčových procesů a celého dodavatelského řetězce,
  • konkurenceschopnost související především se zavedením pokročilého plánování a rozvrhování výroby
  • zamezení chyb v oblasti nákupu a výroby zajištěním návazností a synchronizací jednotlivých plánů,
  • velmi rychlá a včasná identifikace zpožděných zakázek, výrobních příkazů a převodních příkazů včetně nalezení příčiny zpoždění,
  • přesné naplánování termínů vystavení nákupních objednávek a výrobních příkazů za účelem minimalizace skladových zásob a splnění termínu zakázek

Jak nás hodnotí zákazník:

Martin Zárečný, Production Director k ASD (2013)

Jako konkrétní příklad zlepšení bych uvedl plnění norem při přestavbách stroje, tzv. cívečnicích. Při spuštění ASD bylo plnění norem těchto přestaveb na úrovni 73,4%, druhý měsíc se již pohybovalo na úrovni 84,2% a třetí měsíc již na úrovni 95,2%. Rozdíl v plnění přestaveb 21,8% činí v našem případě 17,5 hodin běhu stroje měsíčně, tedy cca 2,25 směny. Zde je vidět, že už jen samotné detailní sledování měřitelných činností má za následek nezanedbatelné zvýšení výkonnosti.

Martin Zárečný, Production Director (2010)

„Vzhledem k morálnímu zastarávání stávajícího informačního systému Infor ERP SyteLine 5 a ve spojitosti s již pomalu dosluhující výpočetní technikou, na které byl tento systém provozován, se firma GRUND rozhodla na konci loňského roku provést upgrade na verzi Infor ERP SyteLine 7 spolu s instalací nové výpočetní techniky. Zároveň bylo rozhodnuto, že se dosud tři na sobě nezávislé lokality (z hlediska informačního systému), spojí v jednu…“ přečíst celý příspěvek

Martin Zárečný, vedoucí nákupu (2008):

„Ve firmě GRUND a.s. byl IS Infor ERP SyteLine zaveden již v roce 2003, nabízí se tedy příležitost zhodnotit přínos softwaru po více než 5 letech od jeho zavedení. Pojďme se nejdříve podívat na problematiku plánování materiálů pro výrobu. V době, kdy byl IS Infor ERP SyteLine u nás ve firmě zaváděn, probíhalo plánování materiálů přes 3 na sobě nezávislé entity (v té době existovaly 3 firmy, které byly na sebe navázány)…“ přečíst celý příspěvek