ISAN Radiátory s.r.o.

Společnost ISAN Radiároty, s.r.o. je největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice, 90 % své produkce exportuje do zahraničí, především do zemí Evropské Unie.

Důvody pro  změnu

 • Sjednocení firemních procesů, zpřehlednění a zpřesnění informací pro rozhodování a řízení
 • Potřeba okamžitého přehledu o průběhu zakázek a o dopadu změn a událostí na termín plnění
 • Zefektivnění procesů plánování a řízení výroby

Popis řešení

Hlavní programy výroby jsou koupelnové (trubkové radiátory), konvektory (deskové radiátory) a fancoily (podlahové radiátory). K tomuto typu výroby se využívá modul Configuration, jelikož nabízená škála kombinací vlastností výrobků je téměř nekonečná. Z hlediska systému je kladen důraz na okamžitou dohledatelnost rozpracovanosti zakázek a využití úzkých míst v podniku jako např. lakovacích linek či tlakovacích pracovišť.

Zakázky na atypické radiátory zpracovává obchodník pomocí konfigurátoru výrobku. Na základě informací zadaných do konfigurátoru se vytvoří celý technologický postup včetně kusovníku. Nejpozději následující pracovní den je zakázka překlopena do výrobní zakázky a postupuje dále výrobou. Tento postup umožňuje zkrátit realizační dobu na minimum. Zejména pro oblast controllingu ISAN Radiátory používá nástrojů Business Intelligence.

Přínosy používání informačního systému

 • Snížení zásob o 30 %
 • Zvýšení dodavatelské spolehlivosti na 99,9 %
 • Aktuální přehled o průběhu zakázek
 • Jednotná datová základna zaručující integritu a konzistenci dat
 • Úspora času managementu převedením odhlašování práce ve výrobě na dělníky
 • On-line informace o stavu rozpracovanosti
 • Zpřehlednění a zefektivnění toku informací v rámci jednoho uceleného systémového řešení
 • Plánování a řízení výroby na základě dat z jednoho systému

Jak nás hodnotí zákazník:

Lukáš Hrazdíra, vedoucí kvality a IT:

„Na základě výsledků logistického auditu jsme se přesvědčili o nutnosti rozšířit „náš“ stávající IS o modul pro řízení skladu pomocí terminálů. Hlavní přínosy jsme očekávali v přehlednějším řízení skladu, přesnějším a jednodušším vychystávání zboží pro zákazníka a výraznějším usnadnění provádění inventury..“ Přečíst celý příspěvek

Alena Dzapková, oddělení plánování

„Naše společnost, ISAN Radiátory, využívá informační systém Infor ERP SyteLine naimplementovaný firmou ITeuro. Od 1. ledna 2007, kdy došlo k zavedení systému do rutinního provozu, jsme dosáhli výrazného usnadnění řízení chodu výroby. …“ Přečíst celý příspěvek