JTEKT Automotive Czech Pardubice, s.r.o.

Společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice se specializuje na výrobu přesných mechanických dílů do převodovek osobních automobilů.
  • Obor:                        automotive, strojírenství
  • Typ výroby:               výroba na sklad
  • Opakovatelnost:        hromadná
  • Produkty:                 ERP, Data Collection
Výrobní program obsahuje relativně malý počet finálních výrobků. Výroba je řízena na sklad, ze kterého se pak dle odvolávek expedují výrobky zákazníkovi. Výroba je postavena na specializovaných strojích uspořádaných do linek pro jednotlivé produkty. Tento druh výroby je ve firmě JTEKT řešen pomocí funkcionality rozvrhu výroby systému Infor10 ERP Business (SyteLine). Celý logistický řetězec od nákupu po expedici je řízen metodou KANBAN.