Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Společnost Krnovské opravny a strojírny s.r.o. se zabývá výrobou, modernizací a opravou kolejových vozidel a výrobou strojírenských dílů.

Výherce Infor Excellence in Action Award za rok 2012 v kategorii Operational Excellence

Infor Excellence in Action Award 2012

Podívejte se na případovou studii (PDF)KOS_ITsystems_03_2012.

Důvody pro změnu

  • Vyšší nároky na řízení a plánování z důvodu dynamického rozvoje společnosti
  • Unikátní kombinace výroby nových produktů s velkým objemem opravárenských aktivit
  • Souběh činností řešen „papírovým“ workflow a velkým množstvím informací uložených pouze v hlavách jednotlivých zaměstnanců
  • Zlepšení procesního řízení podniku, zvýšení obchodní efektivity a minimalizace rizik v případě odchodu zaměstnanců se specifickým know-how

Přínosy používání informačního systému

Nejviditelnějším přínosem nového systému Infor ERP Business (SyteLine) je pořádek v datech. Systém po svém spuštění poměrně rychle ukázal na kritická místa a problémy, které se podařilo díky tomu vyřešit. Nově získaná transparentnost informací poskytla přesný obrázek o všech částech podniku, včetně skladových položek, nákupu materiálu, odvádění a odměňování práce apod. 

Díky lepšímu plánování systém umožňuje optimálnější nákup materiálu a poskytuje úspory v souvislosti s nižší úrovní a rychlejší obrátkovostí zásob. Díky přesnějšímu plánování dokáže nyní společnost Krnovské opravny a strojírny svým zákazníkům garantovat termíny dodávek. V technické rovině řešení nahradilo dílčí, neintegrované aplikace na platformě Paradox vyvinuté vlastními silami a snížilo úroveň administrace a údržby starého systému.