Otavské strojírny, a.s.

Společnost Otavské strojírny navazuje na 50 letou tradici ve strojírenské výrobě, montáží a opravách.  Zabývá se výrobou velkých regálových celků, bagrových lžic, konstrukcí klimatizačních jednotek vlaků a také pálením a ohýbáním plechů.

Důvody pro změnu

  • Sjednocení informačního systému přes 3 střediska
  • Chybějící integrované zpracování podnikových dat
  • Sjednocení organizační struktury
  • Potřeba otevřeného systému pro spolupráci s externími aplikacemi

Popis řešení

Nosiče nářadí a korpusy pro klimatizační jednotky rychlovlaků jsou vyráběny na základě dohod a dlouhodobých kontraktů. Výroba dílů, případně podsestav se provádí dopředu na základě prognóz. Důraz je kladen zajištěnost materiálu, včasnou výrobu dílů a podsestav s cílem zajistit plynulost výroby (montáže) finálního produktu. Svým charakterem se tato výroba řadí k typu výroby montáž na zakázku.

Výrobě bagrových lžic a částí zemědělských strojů je typem výroby na zakázku. V případě bagrových lžic je kladen důraz na dílenské plánování, které musí pružně reagovat na změny termínu zakázek dle požadavků zákazníků. Některé díly jsou vyráběny v ekonomických dávkách, v tomto směru se využívá funkcionality stanovení minimálních výrobních dávek.

K výrobě na zakázku můžeme rovněž připočíst výrobu laserově vypalovaných, případně vysekávaných dílců. Vývoj na zakázku se uplatňuje ve výrobě velkých ocelových konstrukcí pro regálové systémy, společně s tzv. kazetami a paletami k těmto regálům. Průběžná doba výroby těchto výrobků je poměrně dlouhá, výroba často probíhá z materiálu dodaného zákazníkem. Důraz je kladen na zajištěnost materiálu, kapacitní naplánovaní výroby. K vývoji na zakázku můžeme rovněž připočíst výrobu laserově vypalovaných, případně vysekávaných dílců.

Pro pokročilý reporting se v oblastech účetnictví, logistiky a výroby Otavské strojírny využívají nástroje Business Intelligence.

Přínosy zavedení informačního systému

  • Sjednocení skladového hospodářství
  • Snížení obrátky zásob z 2,5 na 1,2 měsíce
  • Vylepšení cashflow o 25 mil. Kč
  • Měření vytíženosti