Alliance Laundry CE s.r.o.

Společnost Alliance Laundry CE s.r.o. (dříve Primus CE) patří mezi přední výrobce profesionální prádelenské techniky v Evropě se silným zastoupením v Severní Americe, Asii a na Blízkém východu.

Důvody pro změnu

  • Nalézt řešení, které je schopno řídit všechny logistické toky podniku s využitím plánování v tzv. vícelokalitním prostředí (Multi-Site)
  • Snížit chybovost a zefektivnit proces expedice
  • Potřeba konfigurovat jednotlivé výrobky dle požadavků zákazníků

Popis řešení

Společnost mimo jiné vyrábí průmyslové prádelenské stroje pro hotely, restaurace, nemocnice, sanatoria, mincovníkové a komerční prádelny. Montáž jednotlivých praček probíhá dle přesné specifikace zákazníka. Pro snadné a rychlé zadání této specifikace do zakázky se využívá modul Configuration. Pro jednotlivé typy praček a sušiček existují vytvořené modely s pravidly, které následně velmi usnadňují proces konfigurace zakázky. Výstupem konfigurace je tak jedinečná položka se specifickým kusovníkem a pracovním postupem, na základě kterého je zároveň vypočtena nákladová a prodejní cena výrobku. Pro řízení interních firemních procesů (například organizace výstav) firma také používá část SyteLine pro řízení projektů.

Pro plánování materiálu a výroby se plně využívá plánování ve vícelokalitním režimu. Výsledkem je plán montáže finálních výrobků a zároveň plán výroby jednotlivých dílů a podsestav za účelem jejich včasného zajištění pro finální montáž. Pro evidenci a řešení reklamací v rámci záručního i pozáručního servisu využívá firma Primus CE modul Field Service, ve kterém jsou evidovány veškeré prodané výrobky dle svých sériových čísel. V případě reklamace se vytváří servisní zakázka, v rámci které se detailně evidují náklady související se servisním zásahem a případnou opravou.

Přínosy používání informačního systému

  • Použití plánování ve vícelokalitním režimu
  • Snížení chybovosti a zasílání zpráv o připravených balících pomocí e-mailů dalším oddělením
  • On-line odvádění výrobních operací pomocí čteček čárových kódů
  • Zamezení chyb v oblasti nákupu a výroby
  • Přesné naplánování termínu vystavení nákupních objednávek a výrobních příkazů