ROSTRA s.r.o.

Společnost ROSTRA se zabývá výrobou nástrojů pro lisování plechových dílů, vstřikovacích forem na plasty, soustružených i strojních dílů a chirurgických nástrojů.

 • Obor:
 • Typ výroby:
 • Opakovatelnost:
 • Produkty:
strojírenství
kusová, sériová
ERPAPS, EDI, Business Intelligence, TSD

Důvody pro změnu

 • Sjednocení firemních procesů, zpřehlednění a zpřesnění informací pro rozhodování a řízení
 • Potřeba okamžitého přehledu o průběhu zakázek a o dopadu změn a událostí na termín plnění.
 • Zefektivnění procesů plánování a řízení výroby.
 • Vytvořit nástroje pro controlling a následný reporting

Popis řešení

Pro řešení specifik kusové výroby byl vytvořen import rozpisky z připraveného souboru ve formátu MS Excel, který v systému zajistí vytvoření kusovníků vyráběných a materiálových položek (včetně vytvoření vyráběných dílů i nakupovaných materiálů) a zároveň vytvoření typových postupů. Společnost ROSTRA se chystá tyto postupy před zpracováním TPV používat pro hrubé plánování kapacit nástrojárny. Postupy technolog upraví, doplní technologické časy, popisy operací apod. Vystavení objednávek probíhá na základě podkladů ze systému, přičemž se materiál vydává přímo na vyráběnou položku. Pro odvádění jednotlivých operací se ve výrobě využívá TSD (terminálový sběr dat) – čárové kódy vytištěné na technologickém postupu.

Hlavní problematika hromadné výroby spočívá v plánování a souběžném splnění standardů automobilového průmyslu (odvolávkový systém, vratné obaly, štítkování, zpětná sledovatelnost, konsignační sklady u zákazníka). Pro plánování hromadné výroby byla využita funkcionalita sytému pro plánování APS. Systém generuje materiálový plán pro nákup a výrobu, který automaticky zohledňuje evidované požadavky zákazníků, stav skladu materiálu i hotových výrobků, nastavené pojistné zásoby, minimální dávky, nastavené technologické časy, dodací termíny dodavatelů atp. Hlavním přínosem pak je fakt, že systém upozorňuje, kdy objednat a kdy začít vyrábět. Evidence výroby probíhá pomocí terminálového sběru dat (TSD) na základě vytištěné průvodky výrobní dávky.

Ve společnosti ROSTRA byl poprvé v oblasti automobilového průmyslu zprovozněn příjem EDI zpráv pro odvolávky. Odvolávkový systém je propojen s tvorbou dodacích i balících listů, tiskem VDA štítků a splňuje také požadavky na sledování výrobní šarže, včetně šarže vstupního materiálu či tisku inspekčního certifikátu. Dále byla vyřešena oblast fakturace – tzv. Self Billing System, která úzce souvisí s řešením procesu vedení zboží na konsignačním skladu u zákazníka.

Přínosy používání informačního systému

 • Sjednocení a zpřesnění informací – alokace nákladů
 • Zvýšení efektivity interních procesů – nákup, TPV, plánování
 • Vytvoření základny pro rozvoj plánování a controllingu
 • Provázanost systému od požadavku zákazníka přes obchod, nákup, sklady materiálu, TPV, plánování výroby, kooperace, sklady hotových výrobků až po expedici.