Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Společnost Strojírny Třinec, a.s. je firma s dlouholetou tradicí výroby širokého spektra výrobků, jako jsou technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, strojní součásti, náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku – drobného kolejiva.

Důvody pro změnu

  • Pouze systém vyvíjený zaměstnanci
  • Systém výrobu podporoval, ale neřídil
  • Některé procesy byly vedeny mimo podnikový systém
  • Potřeba nového systému, která má propracovanou oblast plánování výroby s vazbou na účetnictví SAP R/3

Popis řešení

Firma se zabývá vývojem a výrobou jedinečných strojírenských celků a částí strojů, mostních konstrukcí, dále výrobou a opravami válců pro válcovací tratě a v neposlední řadě i výrobou komponent kolejí tzv. drobné kolejivo. Do toho segmentu patří vývoj a výroba jedinečných strojírenských celků či částí těchto celků a strojů, případně mostních konstrukcí dle specifikace zákazníka. Zpravidla se jedná o neopakovatelné zakázky až se stovkami vyráběných komponent pro jeden finální produkt. Po zpracování TPV do systému je možné dle kusovníku začít objednávat materiál a vyrábět jednotlivé komponenty. V případě opakování zakázek určitých jednodušších strojírenských celků či výroby a renovací válců, jsou kusovníky technologické postupy již zpracovány v systému a jedná se tedy o klasickou výrobu na zakázku. Po příchodu objednávky a vytvoření zakázky okamžitě dochází k objednání materiálu a zahájení výroby. Drobné kolejivo je příkladem opakované hromadné výroby. Komponenty jsou vyráběny na sklad a zákazníky objednávány ze skladu. Dle hladiny skladu komponent jsou pak spouštěny do výroby další série.

Přínosy používání informačního systému

  • zpřehlednění a zefektivnění toku informací všech procesů přes všechny provozy
  • samotné zavedení systému, který pokrývá procesy v oblasti nákupu, prodeje, TPV, výroby a plánování a vede uživatele k precizní práci