Řízení interního servisu a údržby – Infor Advanced Plant Maintenance

Infor Advanced Plant Maintenance umožňuje řízení všech interních procesů údržby, od plánování preventivní údržby až po vypořádání se s neočekávanými servisními opravami.

Advanced Plant Maintenance (dále jen APM):

  • snižuje prostoje jednotlivých zařízení
  • zvyšuje využití zdrojů
  • zefektivňuje servisní operace

Plant Maintenance redukuje prostoje, protože zajišťuje, že všechny úkony spojené s naší preventivní údržbou jsou ukončeny přesně dle plánu.”

Brad Harrison, IT Manager Better Baked Foods


APM je plně integrovanou součástí Infor SyteLine a poskytuje interní systém k řízení preventivní údržby či neočekávaných servisních oprav. Využívá data z oblasti skladových zásob, nákupu, účetnictví, výroby a rozvrhování. Společnosti, jejichž zařízení vyžaduje pravidelnou kontrolu, kalibraci, preventivní údržbu nebo případné servisní opravy, mohou toto řešení využít pro řízení údržby.

Plánujte pravidelné opravy takaby co nejméně ovlivňovaly výrobu. 

APM umožňuje být proaktivní v přístupu k údržbě strojů, nástrojů, příslušenství, vozového parku či zařízení a majetku společnosti. Plánování preventivní údržby obvykle vede ke snížení chybovosti zařízení. 

Preventivní údržba eliminuje riziko nedostatečného výkonu způsobeného špatně udržovaným vybavením nebo příslušenstvím. Lze tak udržet celkovou úroveň jakosti. Pravidelnou údržbou zařízení, nástrojů či příslušenství a sledováním výdajů na údržbu v čase se můžete snadněji rozhodovat na základě dostupných informací – opravit nebo nahradit?

Nyní můžete efektivně řídit celý proces údržby:

  • Konfigurace jednotky –  se  používá pro sledování detailů konfigurace k jakémukoliv dni. Každá položka řádku může obsahovat vlastní komentář a informace o záruce. Servisní zakázky pro preventivní údržbu, kontrolu a kalibraci mohou být generovány automaticky. Pro méně komplexní vybavení není nutné konfiguraci vytvářet.
  • Automatizované rozvrhování servisních zakázek – Každá jednotka má svůj hlavní záznam. Servisní zakázky pro uživatelsky definované typy jako preventivní údržba nebo kontrola mohou být automaticky generovány na základě časového nebo měřícího nastavení. Všechny servisní zakázky spojené s konkrétními stroji a nástroji umožňují uživateli sledovat veškeré náklady.
  • Rozvrhování zdrojů – Při zkoumání rozvrhů pro zdroj a skupinu zdrojů si uživatel může prohlédnout výjimky směny (časové bloky nutné pro provedení opravy daného zdroje). Kliknutím myši si lze také zobrazit přehled příkazů k opravám vygenerovaných pro daný zdroj nebo skupinu zdrojů.
  • Sledování incidentů/událostí – všechny požadavky na servisní opravy je možné řídit pomocí formuláře Sledování incidentů. Požadavky se mohou také odkazovat na konkrétní preventivní údržbu nebo položku servisní zakázky nebo jakoukoliv položku/díl konfigurace jednotky. Dále je podporovaná plná dohledatelnost informací na více úrovních kódu důvodu a řešení. Je-li jednotka součástí incidentu, zobrazí se uživateli údaje o záruce. Kódy priorit a stavu jsou základem pro reportování a další postup incidentu.

Kontaktujte nás

Opište text
captcha