APS

Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie výroby

Buďte podnikaví

Aby ste naplnili svoje štíhle ciele – robiť viac za menej a menej – schopnosti plánovania sú veľmi podstatné. Tradičné prístupy zlyhávajú v prípade zvyšovania spokojnosti zákazníkov, minimalizovania zásob či redukovania výrobných nákladov. Plánovanie sa musí zamerať na dnešný dopyt zákazníkov, skrátenie doby dodania a synchronizovanie toku materiálu a kapacít. Keď je štíhla výroba podporovaná plánovaním, môžete dosiahnuť štandardu svetových firiem, a to vďaka pokročilému plánovaniu a rozvrhovaniu.

Využite skúsenosti

Odborníci Inforu, niektorí až s 25ročnou skúsenosťou, pomáhajú výrobným spoločnostiam riešiť ich obchodné výzvy. Na základe týchto skúseností bolo vytvorené riešenie Infor SyteLine APS (Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie), ktoré synchronizuje použitie pracovísk, zásob, zdrojov dodávok so zákazkami, pričom umožňuje:

  • prepojiť plánované príkazy so zdrojom požiadavky
  • plánovať súčasne materiál i kapacity
  • umožňuje tok výrobku bez prerušenia
  • plánovať Just-In-Time, čo eliminuje oneskorenie
  • plánovať zákazku za zákazkou, čo eliminuje zbytočné dávkové spracovanie

Zamerajte sa na obchodné potreby

Nasadenie tohto riešenia je možné dvoma spôsobmi:

  • úplne integrované v rámci Infor ERP SyteLine
  • samostatne s akýmkoľvek iným riešením

Súbežné rozvrhovanie materiálu a zdrojov

Infor SyteLine APS vám ukáže, aký vplyv na podnik budú mať zmeny v rozvrhu a zmeny v manažérskych rozhodnutiach. Zabezpečuje rovnováhu, optimalizuje a riadi ľudské zdroje, materiál, nástroje, stroje a vybavenie potrebné pre každú zákazku. Navyše dáva podnikom možnosť flexibilne meniť výrobu za účelom zabezpečenia meniaceho sa dopytu zákazníkov, bez nutnosti investovať dodatočný kapitál do zásob a strojového vybavenia podniku. Dopady na podnik, vyplývajúce z možných zmien výrobného rozvrhu alebo nových požiadaviek zákazníka, je možné vyhodnotiť prakticky okamžite.

Súbežné rozvrhovanie materiálu a zdrojov

Infor SyteLine APS plánuje súčasne všetok materiál a kapacity potrebné pre realizáciu zákazky. Dostupné kapacity porovnáva so skutočným navrhnutým vyťažením, bez toho, aby zjednodušene predpokladal, že kapacity sú neobmedzené alebo „infinitné“. Všetok materiál potrebný pre každú zákazku je synchronizovaný s kapacitným rozvrhom na všetkých úrovniach kusovníkov a tým je zabezpečené, že bude k dispozícii správny materiál, v správny čas a na správnom mieste. V prípade zmien zákazkovej náplne, zmien výrobných kapacít, dostupnosti materiálu alebo obmedzení vo výrobe je možné vykonať preplánovanie a ihneď zistiť dopady na podnik.

Funkcionalita „čo-keď“

Funkcionalita „čo-keď“ umožňuje užívateľom Infor SyteLine APS určiť vplyv rôznych rozhodnutí skôr, ako ich aplikujú do výroby. Môžete napríklad zadať do výrobného plánu zákazku s vysokou prioritou, pridať nadčasové hodiny alebo nahradiť vlastnú výrobu kooperáciou a priebežne môžete vyhodnocovať, ktoré zákazky budú týmito zmenami ovplyvnené a ako sa zmenia dodacie termíny. Všetky tieto úkony sa v tomto prípade uskutočňujú na reálnych dátach popisujúcich okamžitý stav výroby, samozrejme výsledky nezasahujú do reálneho plánu výroby a zostávajú len v tejto stimulačnej databáze. Takto je možno vyskúšať rôzne scenáre výroby bez ovplyvnenia reálneho plánu výroby a zvoliť nakoniec scenár, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám podniku.

Dodacie termíny v reálnom čase

V okamihu zadania zákazky poskytne Infor SyteLine APS možný dodací termín, ktorý bude vychádzať z dostupných kapacít i materiálov. V prípade spojenia Infor SyteLine APS so systémom Infor ERP SyteLine je funkcionalita APS úplne integrovaná do štandardného procesu zadania zákazky v ERP, a tak užívateľovi stačí len kliknúť na ikonu APS na obrazovke zadania zákazky. Týmto sa v reálnom čase zobrazí skutočný dodací termín na úrovni celej zákazky alebo na detailnej úrovni zákazky alebo na detailnej úrovni termínov plnenia jednotlivých operácii.

Pozrite sa na výsledky

Infor SyteLine APS umožňuje hladký prechod z existujúceho systému plánovania na štíhle plánovanie. Riešenie na platforme .NET spoločnosti Microsoft je spoľahlivé a jednoduché na údržbu a riadenie. Naši zákazníci dosahujú pomerne rýchlo dramatické výsledky – napríklad zvýšenie výkonnosti na 99% a výrazné zníženie zásob, priebežnej doby a prestojov o viac ako 50%. Infor SyteLine APS vám poskytne všetko, čo štíhla a podnikavá spoločnosť potrebuje.