Alena Dzápková, oddělení plánování, ISAN Radiátory s.r.o.

„Naše společnost, ISAN Radiátory, využívá informační systém Infor ERP SyteLine naimplementovaný firmou ITeuro. Od 1. ledna 2007, kdy došlo k zavedení systému do rutinního provozu, jsme dosáhli výrazného usnadnění řízení chodu výroby. Zvýšení dodavatelské spolehlivosti bylo dosaženo především díky dílenskému sběru dat, funkcionalitě výrobkového konfigurátoru, materiálovému a kapacitnímu plánování. Informační systém Infor ERP SyteLine nám pomáhá snižovat skladové zásoby současně při včasném zajištění materiálu pro plnění zakázek. Pro potvrzování reálných termínů dodávek výrobků zákazníkům využíváme výstupy z kapacitního plánování, pomocí kterých s předstihem identifikujeme úzká místa výroby. V tuto chvíli připravujeme veškerá data potřebná pro zreálnění rozvrhování výroby podle skutečnosti.“