Bogdan Heczko, ředitel pro strategický rozvoj, Česká zbrojovka, a.s.

„V srpnu začal v České zbrojovce projekt Plánování II. První část projektu řešila správnost nastavení úzkých míst. Jak k tomu poznamenal generální ředitel: ‚Teď podle úzkých míst plánujete. Kdy se podle nich začnete řídit?‚ Na řízení dle úzkých míst a zpřesnění výrobního plánu – rozvrhování, se zaměřuje druhá část tohoto projektu.

Rozdíl mezi plánováním a řízením dle úzkých míst je, že jednak práci naplánuji a následně se podle tohoto plánu řídím. Začali jsme tedy měřit, na kolik procent plníme denní plán a zjistili jsme, že tento plán plníme pouze na cca 20 %. Dílny jsou samozřejmě vytížené více než na 20 % kapacity, problém je, že dělají něco jiného. Z toho jasně vyplývá, že výrobu si dílny řídí samy a vůbec se nedrží výsledků plánování.

Cílem projektu je dostat se na vysoké procento plnění plánu, konkrétní cíl je 80 % plnění denního plánu. Stanovit si cíl na 100 % nemá smysl, neboť plán mohou narušit externí vlivy a je třeba s tímto počítat – např. porucha stroje, zpoždění dodávky materiálu od dodavatele nebo z předchozí operace atp.

Aby se dal plán plnit, je třeba aby byl správný a přesný. Teprve s rozvrhováním jsme schopni nastavit systém tak, že se denní plán dá považovat za reálný. První pravidlo, které jsme díky rozvrhování nastavili, byla optimalizace přestavovacích časů. Detailnější nastavení systému ovšem neřeší vše – stále čistíme pracovní postupy, mezioperační časy a zreálňujeme nastavení průběžné doby výroby. Například upřesňujeme časové rezervy před úzkými místy, aby úzké místo mělo stále co dělat, s čímž také souvisí rezerva pro optimalizaci přestavovacích časů.

Ze začátku jsme potřebovali spolupracovat se společnosti ITeuro, která nám pomohla nastavit plánování v duchu „dnes je dnes“ a následně pak se spuštěním rozvrhování. Důležité je, že po spuštění rozvrhování jsme se naučili problémy identifikovat a sami řešit, bez další pomoci ITeuro. V rámci projektu Plánování II chceme vyčistit nejen data ale i procesy. ITeuro nám pomáhá s mapováním a optimalizací procesů souvisejících s plánováním a přípravou dat pro plánování. Konzultanti tuto činnost přímo neprovádí, spíše ji moderují, jedná se tedy o určitou formu expertního koučování.“

Více naleznete v článku: Povídání o plánování a rozvrhování výroby pomocí APS v České zbrojovce.