Ivan Zděblo, finanční ředitel, ZK Design a.s.

„V současné době se s pomocí ITeuro snažíme maximalizovat průtok výrobku firmou při minimalizaci zásob včetně rozpracované výroby. Veškeré činnosti jsou zaměřeny tímto směrem, což znamená přesné a rychlé plánování, spolu se zajištěním rychlé dostupnosti plánu. Nyní již mají všechny úseky společnosti okamžitý přehled o plánu, stavu zdrojů a volných kapacit. Umožňuje nám to včasně a správně reagovat na možné problémy a minimalizovat rizika při rozhodování. Ve spolupráci s firmou ITeuro jsme nastavili mechanismy na kontrolu plnění plánu a to nejen výroby, ale také zakázek, objednávek a zásob. Všechny zmíněné kontrolní mechanismy mají zapracováno sledování trendů, které používáme jako měřítko pro hodnocení zaměstnanců, jež jsou za dané stavy odpovědni. Ve své podstatě se jedná o částečnou aplikaci teorie omezení (TOC) do systému Infor ERP SyteLine. Společně s firmou ITeuro jsme zpracovali „Strom současné reality“ a navrhli „Strom budoucí reality“, ke které se nyní kolektivně postupně blížíme. Reakce uživatelů na zaváděné změny jsou pozitivní. Informace, které byly v systému i dříve, nyní dostávají podstatně rychleji a vidí je v širších souvislostech, což je velká pomoc pro řízení všech činností ve firmě.“