Jan Dirk van Kranenburg, generální ředitel, ISAN Radiátory s.r.o.

„Naše společnost ISAN Radiátory v současnosti aktivně používá manažerskou aplikaci Infor ERP SyteLine Business Intelligence. Zmíněná aplikace poskytuje různé aktivní sestavy tzv. multidimenzionální kostky, které obsahují požadované informace z operativní databáze systému Infor ERP SyteLine. Například multidimenzionální kostka prodeje umožňuje sledovat prodejní výsledky dle obratu, kusů, obchodníků, distribučních kanálů, zemí atd. Jednotlivé kategorie resp. úhly pohledu na sledovaná data lze libovolně uživatelsky volit a kombinovat. Multidimenzioální kostky jsou předdefinovány tak, aby umožňovaly analyzovat prodej, zásoby, finance vč. cashflow, nákup apod. Ve spolupráci se společností ITeuro lze tyto kostky dále upravovat dle našich specifických požadavků tak, abychom měli požadované výstupy pro jednotlivá oddělení naší firmy. Se všemi možnostmi aplikace se stále ještě seznamujeme, proto zatím naplno nevyužíváme všech přínosů, které systém poskytuje. Nicméně již nyní víme, že řešení Infor ERP SyteLine Business Intelligence bylo pro nás správným rozhodnutím.“