Jan Hon, ředitel logistiky, HON a.s.

„Informační systém Infor ERP SyteLine používáme ve společnosti HON a.s. již od roku 2004. Především oceňujeme otevřenost řešení. Systém Infor ERP SyteLine je možné doplnit formou uživatelských úprav tak, aby podporoval specifické procesy naší společnosti. Za zmínku stojí propojení informací z CNC strojů a bezdrátových terminálů PERCON do modulu odvádění výroby IS Infor ERP SyteLine. Začlenění našich ověřených výrobních postupů do funkcionality IS Infor ERP SyteLine nám přineslo další posun směrem k zefektivnění celého informačního i výrobního toku.“