Lubomír Škapa, manažer logistiky, BIKE FUN International s.r.o.

„V uplynulých letech čelila naše firma řadě zákaznických reklamací, které se týkaly nekompletnosti našich výrobků. Ty byly dodávany přímo na prodejny našich zákazníků, do vysoce konkurenčního prostředí s jízdními koly v oblasti Beneluxu. Proto jsme řešili problém, jak zajistit, aby kompletně zabalený výrobek obsahoval krom vlastního jízdního kola i všechny samostatně balené součásti a příbaly, které jsou nutné pro dodatečnou kompletaci jízdního kola na prodejnách. Ve spolupráci s firmou GABEN jsme vytvořili automatický systém vážení jízdních kol. Po kompletaci a zabalení na výrobní lince, před odesláním do expedičního skladu, se hmotnost každého balení kola porovná s údaji o výrobku v informačním systému Infor ERP SyteLine. Od spuštění vážícího systému se množství reklamací na nekompletnost balení snížila prakticky na nulu. Paralelně probíhající IT projekt KAPPA, jehož hlavním úkolem bylo spuštění odhlašování výrobních příkazů a rozvrhování výroby na lakovně a polotovarových dílnách, byl rozšířen o požadavek na propojení vážícího systému s automatickým odhlašováním výrobních příkazů montáže jízdních kol na pěti výrobních linkách. Firma ITeuro společně s firmou GABEN propojily přes společné rozhraní vážící systém s Infor ERP SyteLine. Propojení oddělených systémů do jednoho celku proběhlo velmi rychle a od jeho spuštění již mistři nemusí ručně odhlašovat výrobu až po ukončení směny – tento úkon je po odsouhlasení vážícícího systému proveden automaticky. Výrazně se tak snížila chybovost výroby, naopak se zvýšila plynulost a rychlost odhlašování. Online údaje získané ve výrobě slouží mistrům k dalšímu zvyšování průtoku výrobní linkou a následně i ke zvyšování efektivity finální výroby.“