Lukáš Hrazdíra, vedoucí kvality a IT, ISAN Radiátory s.r.o.

„Na základě výsledků logistického auditu jsme se přesvědčili o nutnosti rozšířit „náš“ stávající IS o modul pro řízení skladu pomocí terminálů. Hlavní přínosy jsme očekávali v přehlednějším řízení skladu, přesnějším a jednodušším vychystávání zboží pro zákazníka a výraznějším usnadnění provádění inventury. Mezi možnosti řešení patřilo balíčkové řešení od 5-ti specializovaných firem na systémy WMS – Warehouse Management System a/nebo rozšíření stávajícího informačního systému Infor SyteLine o aplikaci řízení skladu pomocí terminálů (Terminálový sběr dat – TSD).

Z důvodu krátké doby realizace, ceny za realizaci a pružném navrhování řešení jsme se rozhodli pro spolupráci s dodavatelem stávajícího IS – společností ITeuro. V neposlední řadě hrála roli i doposud bezproblémová spolupráce a vzájemná důvěra. Před samotnou nabídkou proběhla podrobná analýza, ve které se stanovila přesná specifika požadavků tak, aby nabízená aplikace byla navržena přesně na míru našim požadavkům.Následná realizace probíhala bez problémů.

K řízení skladu využíváme bezdrátových terminálů a značení výrobků interním čárovým kódem. Kompletní řešení zastřešovala firma ITeuro včetně dodávky bezdrátových terminálů. Následovalo několik upřesňujících konzultací a ve výsledku byla předána bez problémů fungující aplikace. Byl dodržen i termín, který byl z naší strany požadován hodně krátký. Někteří možní dodavatelé jej nebyli schopni splnit. Nyní máme za sebou 1 měsíc živého provozu a s aplikací Terminálového sběru dat jsme naprosto spokojeni. Řízení skladu je nyní přesnější a výrazně rychlejší. I při této realizaci jsme si potvrdili správnost výběru řešení s firmou ITeuro. Investice se nám tak vrací ve spokojenosti našich zákazníků.“