Martin Zárečný, Production Director, GRUND a.s.

„Vzhledem k morálnímu zastarávání stávajícího informačního systému Infor ERP SyteLine 5 a ve spojitosti s již pomalu dosluhující výpočetní technikou, na které byl tento systém provozován, se firma GRUND rozhodla na konci loňského roku provést upgrade na verzi Infor ERP SyteLine 7 spolu s instalací nové výpočetní techniky. Zároveň bylo rozhodnuto, že se dosud tři na sobě nezávislé lokality (z hlediska informačního systému), spojí v jednu. Stál před námi tedy dosti náročný úkol spočívající v upgrade řešení Infor ERP SyteLine, v rámci kterého bylo nezbytné provést sloučení tří databází do jedné společné a zprovoznění nové výpočetní techniky. Samotný projekt byl oficiálně spuštěn v polovině února 2010. Následovalo několik dílčích etap zaměřených na analýzu stávajícího stavu, instalaci nové výpočetní techniky, sloučení již zmiňovaných tří databází, nezbytné školení klíčových uživatelů, instalaci CRM, přípravu specifických modifikací či vícenásobnou podrobnou simulaci všech procesů v novém prostředí Infor ERP SyteLine 7. Všechny tyto aktivity byly zdárně ukončeny v měsíci září 2010, na jehož konci proběhlo finální překlopení systému na verzi 7. Samotné překlopení bylo očekáváno s napětím, zda-li všechny přípravné etapy pokryly veškeré oblasti informačního systému a zda-li více než půlroční práce členů implementačních týmů přinese očekávané výsledky. Samotné překlopení proběhlo během 2 dnů, přičemž následující 2 dny byly věnovány nezbytné kontrole dat a funkčnosti procesů. Jelikož vše bylo až na opravdu drobné výjimky v pořádku, nic nebránilo uživatelům v užívání Infor ERP SyteLine 7 okamžitě po překlopení, tedy přesně dle plánu. S odstupem času hodnotím zejména půlroční přípravnou fázi za velmi kvalitně provedenou, jak z hlediska naplánování a přípravy projektu ze strany firmy ITeuro, tak ze strany klíčových uživatelů firmy GRUND, kteří nad rámec svých běžných pracovních povinností ještě dokázali spolupracovat na přípravě tohoto projektu. Díky dokonale zvládnuté přípravné fázi lze tedy říci, že samotné překlopení ERP systému bylo již snadné. „