Martin Zárečný, vedoucí nákupu, GRUND a.s.

„Ve firmě GRUND a.s. byl IS Infor ERP SyteLine zaveden již v roce 2003, nabízí se tedy příležitost zhodnotit přínos softwaru po více než 5 letech od jeho zavedení. Pojďme se nejdříve podívat na problematiku plánování materiálů pro výrobu. V době, kdy byl IS Infor ERP SyteLine u nás ve firmě zaváděn, probíhalo plánování materiálů přes 3 na sobě nezávislé entity (v té době existovaly 3 firmy, které byly na sebe navázány). Ve společnosti GRUND Spinning s.r.o. se vyráběla příze, společnost GRUND Textil s.r.o. se zabývala šitím koupelnových předložek a společnost GRUND a.s. měla na starost prodej výrobků koncovým zákazníkům. Objednávky na naše zboží byly zakládány ve společnosti GRUND a.s., po přeplánování se objevily potřeby (materiálové i kapacitní), uvedené v jednotlivých kusovnících, ve společnosti GRUND Textil s.r.o. Požadavky na výrobu příze se po vygenerování výrobních příkazů ve společnosti GRUND Textil s.r.o. přeplánovaly do entity GRUND Spinning s.r.o, kde se po jejich potvrzení začala příze vyrábět. Tento proces podrobně zmiňuji proto, že IS Infor ERP SyteLine se osvědčil i v této ne zcela standardní situaci a v naší firmě je používán k naší spokojenosti. Momentálně po proběhlé fůzi existuje jen firma GRUND a.s., plánujeme však stále ve 3 entitách. Převod na plánování v rámci jedné společnosti připravujeme až s přechodem na vyšší verzi IS Infor ERP SyteLine. S plánováním výroby příze, potřebné k výrobě našich předložek, je úzce spjato i plánování nákupu položek, které si nevyrábíme. I toto plánování je přes 99 % plně v režii softwaru. Všechny „standardní“ nakupované položky s dodací dobou mezi 1 – 4 týdny se objednávají na základě tzv. PLN (plánované příkazy) generovaných právě IS Infor ERP SyteLine. Samozřejmou podmínkou pro úspěšné objednání je potřeba mít správně zadané údaje o nakupované položce (nezmiňuji teď správnost kusovníku), tedy min. pojistnou zásobu, min. objednávané množství a samozřejmě i dodací dobu. Pokud jsou tyto údaje správně zadány, je objednání nakupovaného materiálu velmi snadné a bezproblémové. Pouze u jedné skupiny nakupovaných položek (tzv. česanec) se nespoléháme na Infor ERP SyteLine. Při nákupu česance se řídíme i průměrnými týdenními spotřebami česanců v minulých letech a výsledná objednávka je vytvořena za použití potřeb počítaných IS Infor ERP SyteLine a současného zohlednění průměrných spotřeb. Je to z důvodu dodací doby česance, která je mezi 6 – 8 týdny, což při potvrzování zakázek v rozmezí 3 – 5 týdnů není technicky jinak možno zařídit. Z výše uvedeného vyplývá, že IS Infor ERP SyteLine je v naší firmě v oblasti plánování a nákupu plně využíván a s jeho pomocí je tato činnost velmi snadná a výsledky jsou velmi uspokojivé. Za vše hovoří hodnota objemu skladových zásob, která se z průměrné hodnoty 33 mil. Kč v roce 2004 snížila na současných 23 mil. Kč. Pokud zohledníme růst cen v posledních 5 letech, nebudeme daleko od tvrzení, že se skladové zásoby podařilo snížit na cca 50 % původní hodnoty, bez negativních vlivů na chod firmy.“