Miloš Bernard, vedoucí plánování a Václav Marek, specialista plánování, WIKOV MGI a.s.

„Efektivně vyrábět, minimalizovat skladové zásoby, zprůhlednit výrobní postupy a zajistit plnění termínů. To je cíl, který nás vedl k zavedení nového informačního systému. Cesta však nebyla snadná a právě z tohoto důvodu jsme požádali ITeuro o pomoc s nastavením procesů tak, aby chyb při implementaci bylo minimum a spokojenost byla maximální. Především zkušenosti z praxe pracovníků ITeuro využíváme pro rychlý a pokud možno bezeztrátový přechod na nový informační systém. Firma ITeuro nám pomohla zpracovat „Strom současné procesní reality“ a navrhnout „Strom budoucího procesního toku“, ke kterému postupně kolektivně směřujeme. Reakce uživatelů na zaváděné změny nebyly vždy pozitivní. Intenzivní prací a řešením problémů v čase chceme dospět k vytouženému cíli. Podstatně rychleji tak předáme informace v širších souvislostech směrem k uživateli, což je velká pomoc pro řízení všech činností ve firmě. Tímto směrem jsme zaměřili veškeré naše aktivity. Výsledkem bude přesný, rychle dostupný plán pro všechny úseky společnosti. Dále pak okamžitý přehled nejen o plánu, ale také o stavu zdrojů a volných kapacit. Chceme včas a správně reagovat na možné problémy a minimalizovat tak rizika při rozhodování. Ve spolupráci s firmou ITeuro nastavujeme mechanismy na kontrolu plnění plánu nejen výroby zakázek, ale také parametrů zdrojů, objednávek a zásob. Všechny zmíněné kontrolní mechanismy budou sloužit ke sledování trendů, které chceme používat jako měřítko pro hodnocení a nápravná opatření. Spolupráci s firmou ITeuro hodnotíme velice kladně a na základě dosavadních výsledků pevně věříme, že se podaří naplnit naše očekávání a dosáhnout výše uvedeného cíle.“