Radek Zahálka, ISAN Radiátory s.r.o.

„V dubnu 2009 jsme najeli nový systém Terminálového sběru dat pro transakce pomocí čárových kódů v oblastech skladového hospodářství a výroby pro informační systém Infor SyteLine. Aplikace TSD běží jak na stanicích PC, tak na bezdrátových terminálech a je používána pro naskladňování hotových výrobků, inventuru skladu hotových výrobků a vychystání expedice.

Zaměstnanec provádí snímání kódu a celou transakci na přenosném terminálu v místě kde se nachází materiál či hotový výrobek. Odpadá tak nutnost tisku papírových podkladů, jejich ručního vyplňování a následného přepisu do informačního systému SyteLine.

Například vychystání expedice – zaměstnanec má na terminálu k dispozici všechny potřebné podkladové informace (co, kdy, komu expedovat), provádí veškeré snímání na místě uložení zboží, na místě potvrzuje transakci. Pravděpodobnost záměny výrobku při expedici klesla téměř k nule, odpadlo také přepisování dat do informačního systému.

V oblasti inventury skladu je přínos ještě viditelnější – počítání probíhá jednoduchým snímáním kódu – není třeba tisknout inventurní listy, odpadá ruční vyplňování a následný přepis do informačního systému. Přínosy pro zákazníka jsou zřejmé – efektivita práce je mnohem vyšší, zároveň klesá chybovost. Inventuru, kterou jsme dříve prováděli dva až tři dny, dnes zvládneme za den.“