Vladimír Nekuda, generální ředitel a Petr Ulička, vedoucí plánování, ARMATURY Group a.s.

„Společnost ARMATURY Group a.s. realizovala v roce 2012 mimořádný a náročný projekt reimplementace stávajícího ERP systému. Do tohoto rozsáhlého úkolu byla zapojena také společnost ITeuro, a.s.

Analýzou současného stavu využívání ERP systému (dále jen IS), ale také praktickými zkušenostmi s využíváním IS jsme si identifikovali oblast plánování vlastní výroby, jako prioritní problém, který je nutno zásadně řešit. Spolupráce se společností ITeuro, a.s. byla v rámci tak rozsáhlého projektu, především v oblasti metodického vedení a poradenství, jelikož IS máme od jiné společnosti.

Jako hlavní cíl jsme si definovali, aby IS byl primárně nástrojem pro plánování vlastní výroby (výstupy, vizualizace), resp. maximálně využívat funkcionalit stávajícího IS. Mezi podcíle jsme si definovali:

  • řídit výrobu s využitím IS
  • pružně modelovat výrobní plán, resp. výrobní zakázky dle potřeby a priorit trhu
  • znát dopady zásadních změn v procesu plánování na jednotlivé výrobní zakázky
  • znát aktuální stav jednotlivých výrobních zakázek
  • mít informace o externí výrobě jednotlivých komponent, v celkovém kontextu výrobních zakázek.

Návrhy a doporučení, ať už ústní nebo písemné, pracovníků ITeuro, a.s. byly přijaty velmi pozitivně. Bylo dohodnuto, že budeme se společností ITeuro, a.s. dále spolupracovat, jelikož nám dokázali, že mají s analýzou a následným řešením problémů bohaté zkušenosti.

Za společnost ARMATURY Group a.s. hodnotíme dosavadní spolupráci se společností ITeuro, a.s. na vysoké profesionální úrovni. U pracovníků Ing. Jiřího Kundraty a PhDr. Jiřího Pavlíka, CSc. především oceňujeme odbornost, vstřícnost a schopnost pružně reagovat.“