Portfolio služeb

Už téměř 20 let jsme partnerem výrobních firem na cestě ke světové třídě. Jak? Poskytováním kvalitních softwarových produktů, souvisejících služeb a expertního poradenství. Pomáháme společnostem budovat funkční informační soustavy a zvyšovat efektivitu podnikání.

Do portfolia našich služeb patří:

  • Budování informačních řešení – implementujeme vám komplexní ERP systém, nasadíme pokročilé softwarové nástroje, ale také třeba jen poradíme, jak lépe využívat stávající aplikace
  • Digitální podpora výroby – integrujeme do vašeho podniku nejmodernější technologie, které vám zaručí přesnější informace v ERP i na dílně a zároveň vám uspoří náklady a starosti
  • Projekty zvyšování efektivity – skrze rozsáhlé know-how a zkušenosti vedeme projekty, jejichž cílem je identifikovat ve vaší společnosti potenciál ke zlepšení procesů, k úsporám a k vyšší výkonnosti a pomáháme vám dosáhnout vyšší efektivity