Complex – implementace informačního systému

red-arrow

Implementujeme komplexní informační systém SyteLine zaměřený na výrobní podniky se zakázkovou i sériovou výrobou. Implementace nechápeme jen jako nasazení softwarového nástroje, ale vždy se ji snažíme vést tak, aby firma dosáhla přínosy, tak jak se to podařilo u našich dalších zákazníků.


Přínosy:

Česká zbrojovka: snížení zásob za prvních 6 měsíc provozu o 25 mil. Kč. Česká zbrojovka: snížení průběžné doby ze 75 na 45 dnů.
Grund: pokles skladových zásob o 17 % při současném navýšení výroby o 22 %. Grund: snížení rozpracované výroby o 50 %.

Základním předpokladem úspěšného fungování firmy je informační podpora všech klíčových procesů. Správným nasazením vhodného informačního systému firma získá jednotnou informační základnu, která zajišťuje dostatečný přehled o dění ve firmě. Proto je způsob implementace, společně s vhodným informačním systémem a zkušeným implementačním partnerem, jedním z nejdůležitějších parametrů při rozhodování o volbě budoucí celkové informační podpory ve výrobní firmě.

Implementace podnikových informačních systémů

  • Vybíráte informační systém?
  • Hledáte nástroj na řízení výrobní firmy?
  • Nemáte přehled v oblasti obchodu, nákupu, TPV, výroby či expedice?
  • Je cílem firmy vyrobit a dodat výrobek zákazníkovi v předem stanoveném čase?
  • Jste nespokojení se stávající omezenou funkcionalitou vašeho informačního systému nebo přístupem současného implementátora?

Pořízení komplexního informačního systému bývá projektem nejnákladnějším a nejnáročnějším na lidské zdroje zákazníka, generuje nejmenší přínosy, ale pro další zlepšování firmy je to krok nezbytný. Podle renomovaných analytických firem je návratnost investice do standardního ERP systému 4 – 6 let.


Způsob implementace, společně s vhodným informačním systémem a zkušeným implementačním partnerem, je jedním z nejdůležitějších parametrů při rozhodování o volbě budoucí celkové informační podpory ve výrobní firmě.


Metodika implementace FOCUS

Metodika implementace

  • Metodika celosvětově ověřená při implementaci podnikového informačního systému Infor SyteLine ve výrobních firmách včetně ČR
  • Jasná struktura, procesy a terminologie
  • Zajišťuje transparentnost objednateli i zadavateli
  • Optimalizace času a úsilí nutného k implementaci vede ke zkrácení doby implementace
  • Řízení projektů v souladu se standardem ISO 10006 o řízení projektů

Přístup k implementaci – partnerství

Způsob implementace Infor SyteLine je specifický svým postupným přenosem znalostí od konzultantů ITeuro ke klíčovým a následně koncovým uživatelům zákazníka. Postupné dávkování informací ve správný čas správným lidem v jednotlivých etapách implementace je zaručuje neustálý přehled o stavu a rozsahu budoucího fungování IS v každodenním provozu firmy.

Na následujícím obrázku je názorně vidět přesun znalostí (osa y) v čase (osa x). Na počátku mají znalosti pouze konzultanti ITeuro a v průběhu implementace se zvyšuje znalost uživatelů zákazníka až po okamžik spuštění do živého provozu.

Přenos znalostí

Kontaktujte nás

Opište text
captcha