Expert – optimalizace procesů

yellow-arrow

Kvalitní informační systém nestačí, důležité je vědět, jak jej využít. Společně s Vámi vedeme projekty na zvýšení výkonu podniku, optimalizaci procesů a využití informačních systémů. Naše služby nekončí jen u poradenství, pracujeme aktivně, pomáháme s realizací změn tak, aby jste dosáhli na skutečné výsledky.


Přínosy:

Bike Fun International: Zvýšení produktivity práce u THP pracovníků o více než 20 %.
Bike Fun International: Zvýšení spolehlivosti datové základny na 95 %.
ZKDesign: Snížení operativy automatizací časově náročných úkolů v IS.

Společnost ITeuro realizuje poradenství a projekty pro výrobní firmy, zaměřené na zvýšení efektivity procesů v podniku spojených s plánováním a řízením výroby. S využitím zkušeností z implementace podnikových informačních systémů a řízení výroby pomocí procesních ukazatelů výkonnosti zavádí procesy trvalého zlepšování s cílem zvýšení výkonnosti v podniku.

 • Jsme schopni dát zákazníkovi spolehlivý termín dodání a tento slib dodržet?
 • Je čas na skutečné řízení a zlepšování procesů nebo nás zatěžuje vysoká operativa?
 • Víme jak je zakázka pro nás efektivní? Chováme se podle toho k zákazníkům?
 • Měříme pouze výsledky, nebo i procesy v podniku, které tyto výsledky ovlivňují? Sledujeme trendy, vyhodnocujeme a přijímáme včas opatření?
 • Je naše průběžná doba výroby optimální? Jaký je poměr času, kdy se přidává hodnota k celkové době výroby?
 • Jsme schopni dostatečně využít potenciál pracovníků a máme zajištěno trvalé zlepšování výkonnosti?
 • Dá se řídit výroba podle výstupů plánování z našeho informačního systému?
 • Jsou naše zásoby optimální pro zajištění výroby a zakázek, nemáme zde „mrtvé“ peníze?
 • Využíváme informační systém jako nástroj řízení nebo jen k evidenci dat?

Máte zájem řešit tyto a další podobné problémy spojené s optimalizací procesů plánování a řízení výroby, realizovat projekty ke zlepšování výkonnosti a naučit se nastartovat proces trvalého zlepšování?

Čeká Vás implementace nebo obnova vašeho informačního systému a chcete ji spojit s optimalizací procesů v podniku?


Zajímají Vás naše metody, zkušenosti, výsledky? Prosím, kontaktujte nás.


Expertní služby – trvalé zlepšování procesů v podniku

Učíme výrobní firmy, jak si zjednodušit život v oblasti plánování a řízení výroby. Cestou k tomu jsou správně nastavené procesy a procesní ukazatele.

Charakteristika projektů optimalizace podnikových procesů

Projekty tohoto druhu jsou individuální, obsah je konkretizován podle aktuální situace zákazníka, jeho potřeb a cílů, kterých chce dosáhnout. Mohou doplňovat projekty typu Complex a Advanced, ale často jsou realizovány samostatně. Jedná se o dodávku know-how formou zavádění best practices, celosvětových standardů pro výrobu a optimalizaci procesů, speciálních školení, konzultací a koučování týmů zákazníka. Zvláštní pozornost s využitím našich zkušeností je věnována zvýšení efektivity plánování a využití informačních systémů jako nástroje pro řízení procesů.

Ke zlepšení vašich procesů přitom není nutné investovat velké množství finančních prostředků do nových technologií. Mnohdy stačí, když se pracovníci naučí vidět potenciál ke zlepšení ve zjednodušení řízení procesů či měření trendů jejich zlepšení pomocí vhodně nastavených ukazatelů výkonnosti procesů.

Tyto projekty generují značné přínosy a vzhledem k velmi nízké vstupní investici je návratnost téměř okamžitá.

Postup při optimalizaci procesů v podniku a zlepšování výkonnosti firmy

1. Zjistíme potenciál zlepšení

Při úvodní analýze zjistíme hrubý potenciál ke zlepšení. Analýza probíhá formou exkurze po vaší firmě a krátkými pohovory s manažery a klíčovými zaměstnanci. Na základě našich zkušeností zpracujeme získané poznatky, stanovíme „spouštěče“ nejčastějších problémů a zpracujeme hrubý návrh kroků vedoucích ke zlepšení.

2. Odhalíme neefektivity v podnikových procesech

Detailní procesní analýza vám ukáže, kde jsou zdroje plýtvání v hlavních hodnototvorných procesech. Analyzujeme průběh činností v procesech, jeho vstupy, výstupy, kontroly a měřítka.

3. Určíme správné cíle

Na podrobnou procesní analýzu navazuje návrh cílů ke zlepšení procesů v podniku. Součástí je také návrh postupu, jak zlepšení výkonnosti realizovat a návrh procesních ukazatelů pro sledování trendu zlepšování podnikových procesů. Společně pak stanovíme priority opatření pro jejich realizaci.

4. Naučíme vás s problémy bojovat

Pomocí školení a přímým koučováním týmů a zodpovědných majitelů procesů vám pomůžeme zavést systémová opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti stávajících procesů. Poznáte jednoduché techniky, jak řešit konkrétní problémy brzdící výkonnost a efektivitu podnikových procesů. S vaším týmem budeme realizovat pozitivní změnu výkonnosti procesů.

5. Zavedeme systém trvalého zlepšování

Pomůžeme vám vybrat a vytvořit vhodné ukazatele, které vám ukážou trend zlepšování vybraných procesů. Pomocí nových ukazatelů vám pomůžeme vytvořit motivační systém podporující trvalé zlepšování procesů. Naučíme vaše pracovníky soustavnému sledování výkonnosti jejich procesů.

Jaké jsou konkrétní dosažené přínosy pomocí našich projektů Expert?

Mezi základní přínosy paří například:

 • zvýšení dodavatelské spolehlivosti
 • změna obrátky a struktury zásob
 • zlepšování výkonnosti klíčových procesů
 • optimalizace zásob materiálu a rozpracované výroby
 • snížení pracnosti a operativy
 • rychlá reakce na změny

Pro detaily přínosů se prosím podívejte na jednotlivé reference konkrétních projektů optimalizace procesů.

Kontaktujte nás

Opište text
captcha