Věděli jste, že v SyteLine lze pracovat s položkami hromadně pomocí kontejnerů?

Kontejner si můžeme představit jako paletu, vozík nebo skutečný kontejner, který naplníme materiálem, výrobky apod. Následně s celým kontejnerem provedeme požadovanou transakci, například expedici zakázky, výdej na VP nebo na pracoviště a další. Jakákoliv transakce s kontejnerem proběhne s jeho celým obsahem. Pochopitelně, obsah kontejneru lze kdykoliv upravovat.

Kontejner lze naplnit několika způsoby, jednak ručně, kdy vybírám a zadávám jednotlivé položky (včetně šarží a sériových čísel), například pro výrobní příkaz. Kontejner mohu také naplnit při příjmu z nákupní objednávky (položky nejsou uloženy na sklad ale rovnou do kontejneru). Takto naplněný kontejner s pracovními pomůckami pak mohu vydat na pracoviště. Rovněž je možno kontejner naplnit příjmem z reklamačního řízení nebo také při příjmu z výroby.

Jaké pohyby můžeme s kontejnery provádět?

  • Přesun mezi skladovými místy nebo sklady.
  • Ostatní výdej, například sledovaný odpad.
  • Obsah kontejneru lze expedovat na zakázku.
  • Výdej materiálu na výrobní příkaz.
  • Výdej režijního materiálu a pomůcek na pracoviště.
  • Výdej na projekt, například materiál na stavbu prototypu.

Výdej kontejneru na pracoviště, transakce je provedena s celým obsahem.

Je-li položka v kontejneru, systém ji považuje za rezervovanou pro daný kontejner. Dostupné množství položky je tedy poníženo o množství v kontejnerech. Celý kontejner má rovněž stanovený způsob použití. Jednak to může být typu „sklad“ což znamená bez omezení na libovolný typ transakce, nebo zakázka, projekt či VP. V takovýchto případech lze kontejner použít pouze na konkrétní VP, projekt nebo zakázku.

Máte-li více dotazů, kontaktujte prosím oddělení podpory.