Víte, co nového se objevilo v lokalizaci účetnictví v roce 2013?

Nová lokalizace SyteLine, která přišla s verzí 8, je u zákazníků již od roku 2011. Pochopitelně je nezbytné reagovat nejen na legislativní změny, ale také nasloucháme přáním a požadavkům našich zákazníků. Vždyť to, že je něco dobré, neznamená, že to nelze ještě vylepšit. Uvádíme seznam těch nejdůležitějších novinek a změn v lokalizaci účetnictví za rok 2013.

 • Sestava záznamní povinnost – umožňuje snadnější kontrolu před odevzdáním DPH. Samozřejmostí jsou bohaté možnosti filtrace dle potřeb uživatele.
 • Číselník textů – texty na sestavy. Další usnadnění pro uživatele – definujte si své vlastní texty, které chcete zobrazit na vybraných sestavách a nechte je tisknout dle potřeby. Spolupracuje se sestavami Odsouhlasení pohledávek a závazků, Upomínky, Faktury vydané a Zápočet.
 • Sestava Obraty na účtech. Nová sestava, která doplňuje stávající sestavy a přehledy k účtům, umožňuje lépe sledovat souvztažnosti.
 • Konverze kódů DPH – usnadnění pro zákazníky, kteří exportují/importují stejné zboží do zemí EU a mimo země EU. Správný kód DPH tak nemusí hlídat uživatel, o převod se postará systém automaticky. 
 • Přenesení daňové povinnosti – zjednodušení postupu pro vykazování. Uživatel má možnost si vybrat, zda bude položky s přenesením daňové povinnosti sledovat pomocí nákupních objednávek, případně zakázek, nebo je zadá pouze jako nový řádek do faktury přijaté nebo vydané.
 • Faktury vydanépřebírání výnosových účtů dle druhu zásob. Řada zákazníků potřebuje detailnější analytiku a analýzu dat pro výnosové účty. Výnosové účty se dosud přebíraly z typu faktury, nyní má zákazník možnost zvolit přebírání z druhu zásob (kategorie položky). 
 • Faktury vydanéúprava generování slevy, nová možnost generování přirážky. Vylepšené možnosti generování slev a přirážek podle pravidel, lepší rozlišení a indikace slev a přirážek.
 • Přecenění faktur na konci roku – upraveno generování přecenění tak, aby šlo zvlášť pro faktury vydané a zvlášť pro faktury přijaté. Drobnost, která potěší, pokud nechcete generovat roční přecenění faktur vydaných a přijatých v cizí měně současně.
 • Faktury přijatézměny bankovního účtu partnera, v případě, že je faktura již zaúčtovaná a převedená do Hlavní knihy. Co byste neudělali pro své dodavatele, když Vám pět minut po dvanácté změní účet platby.
 • Faktury přijaté kontrola stavu faktury Schváleno před zaúčtováním. Schvalování přijaté faktury byla doposud možnost, dle procesu zákazníka. Nyní je to povinnost, byť zápis a schválení může dělat jedna a tatáž osoba, pochopitelně, dle nastavených práv.
 • Bankovní výpisy přepočet zůstatků u manuálních výpisů. Přestože jsou bankovní výpisy běžně importovány, občas některé z nich uživatelé raději zadají ručně. Přepočet zůstatků bankovních účtů nově zohledňuje i tyto ruční záznamy.
 • Zálohové faktury – rozšíření práce se zálohami. Nově přibyla možnost částečného využití záloh, včetně kontroly na formuláři, zda je zálohová faktura využita a v jaké výši.

Změny v lokalizaci jsou zákazníkům poskytovány průběžně v rámci běžné podpory. Dle potřeby je k dispozici nová nebo upravená dokumentace. V případě, že jste některou ze změn nezaznamenali či postrádáte návod, obraťte se telefonicky nebo e-mailem na oddělení podpory, kde vám rádi pomůžeme. Ve vývoji jsou další novinky a úpravy, o kterých vás budeme informovat v některém dalším newsletteru.

Mohlo by vás zajímat:

Kontaktujte nás

Opište text
captcha