Odborné články

Konsolidované IT řešení v době Průmyslu 4.0 aneb co je to vlastně 4. průmyslová revoluce

„Průmysl 4.0… zase nějaká revoluce. Zase nějaké heslo. Před pěti roky pořád někdo otravoval s cloudem, teď Průmysl 4.0. Já řeším problém, že mi dva nové stroje jedou na poloviční výkon, než jsme kalkulovali. A oni na mě s nesmysly.“ Podobné myšlenky se možná honí hlavou i vám. Spousta lidí si navíc ani nepřizná, že se v záplavě terminologických zkratek při slušné kadenci novinek prostě ztrácí. A hlavně – teorie se člověk nenají ani nezaplatí nový stroj, server nebo výplaty zaměstnanců. Takže čím je ten Průmysl (Industry) 4.0 užitečný?

Přečtěte si celý článek věnovaný současnému trendu Průmyslu 4.0 (Industry 4.0), souvislostech s uceleným informačním řešením a odkud se zaváděním ve výrobní firmě začít (PDF, IT Systems 6/2018).

Pokročilé řízení výroby a údržby – čtyři slova a pět nástrojů?

Nedílnou součástí efektivního řízení výroby je také efektivní řízení údržby. Péči o technologické a strojní vybavení firmy samozřejmě nelze opomíjet ani podceňovat. Zapomenutá pravidelná kontrola, přehlédnuté opotřebení důležité součástky nebo pomalá reakce se mohou tvrdě vymstít velkými ztrátami výrobních kapacit. Na potřeby údržby bychom proto měli myslet už ve fázi výběru softwarových nástrojů pro výrobu, respektive při koncipování souboru nástrojů celého IT řešení.

Přečtěte si celý článek věnovaný pokročilému řízení údržby, vazbě údržby na výrobu a koncepci celého informačního řešení podniku (PDF, IT Systems 5/2018, IT řešení pro výrobní podniky).

Umělá inteligence nastupuje do podnikových aplikací ve správný čas

V době, kdy míra nezaměstnanosti klesla hluboko pod 4 % a je nejnižší za téměř 20 let, firmám akutně chybějí pracovníci. O kvalifikované odborníky se společnosti doslova perou a náklady na zaměstnance rostou. Někteří ekonomičtí experti již naopak hledí do blízké budoucnosti s obavami a s předpovědí další hospodářské krize, při níž budou muset podniky hledat úspory. V obou situacích je maximálně žádoucí, aby se lidé věnovali efektivním činnostem s vyšší přidanou hodnotou. Je tedy správný čas na nástup umělé inteligence (UI) začleněné do podnikových aplikací, která pracovníkům pomůže a přesune jejich činnost k důležitějším aktivitám.

Přečtěte si celý článek o blízké budoucnosti klíčových podnikových aplikací s využitím umělé inteligence (PDF, IT Systems 12/2017).

Excel opravdu na všechno nestačí

Jak přistupovat k ERP v malých firmách, jak malé firmy přistupují k ERP? V roce 2010 používala každá pátá výrobní firma ERP systém, v roce 2015 to již byla téměř každá třetí firma bez ohledu na její velikost. Právě velikost firmy však zásadním způsobem ovlivňuje míru využívání ERP systémů. Zatímco u firem nad 250 zaměstnanců byl v roce 2015 podíl firem s ERP přes 80 %, u firem do 50 zaměstnanců to bylo mírně přes 20 %. Pro úplnost, u segmentu firem s počtem zaměstnanců 50–250 využívá ERP téměř 60 % společností. Potřebují tedy malé firmy nástroj jako ERP, nebo je to zbytečný přepych? Proč jen každá pátá malá firma má ERP systém? Co ovlivňuje tuto potřebu?

Přečtěte si celý článek o roli ERP systému při rozvoji a růstu firmy (PDF, IT Systems 10/2017, ERP systémy II).

Automotive je výkladní skříní výroby budoucnosti, ale občas i muzeem ERP

Výroba v oblasti automotive se od ostatních odvětví liší. Je specifická tím, že od dodávek materiálu na začátku po odběr (odvolávky) produktů na konci se často mění objemy i priorita zakázek, a to při tlaku na cenu vyžaduje opravdovou provozní dokonalost. Co se vyrobí, se zpravidla musí okamžitě expedovat, a to včas vůči požadovanému termínu dodání. Důraz je přitom samozřejmě kladen i na kvalitu. IT podpora správným softwarem s optimalizací procesů a automatizací je proto nezbytná. Jak ale ukazuje praxe, různé firmy k řešení shodných požadavků přistupují extrémně rozdílně.

Přečtěte si celý článek o specifických nárocích oboru automotive na ERP systém a další nástroje jako pokročilé plánování APS nebo různé formy digitální podpory, například sběrem dat z terminálů nebo výrobních strojů (PDF, IT Systems 6/2017).

Softwarové nástroje mohou uspořit ohromné náklady, nejprve ale musejí manažeři změnit svůj přístup

Podniky dnes a denně hledají způsoby a nástroje, jak zvýšit efektivitu produkce a zmenšit objem prostředků vázaných v materiálu. Kvůli tlaku trhu na cenu potřebují snižovat náklady. Dělají to v podstatě všechny a pouze sledují trend. Zlatý důl je však ve zkracování dodací lhůty. Lidé si zvykli, že chtějí svůj individuální požadavek splnit za pár dní a za standardní sériovou cenu. Jak ale zkrátit dobu dodání ne o procenta, která v zásadě nic nevyřeší, ale o desítky, ne-li o stovky procent? Řada účinných pomocníků je přitom k dispozici už léta, aniž by o jejich nasazení firmy uvažovaly. Brání jim v tom myšlení manažerů – „to nejde“ nebo „to přece není pro nás“ jsou zcela subjektivní překážky u jednotlivých lidí, které brání rozvoji celých společností. Přitom konfigurovat výrobky a plánovat jejich produkci je možné v podstatě v jakémkoliv oboru.

Přečtěte si celý článek věnovaný nástrojům pokročilého plánování APS a konfigurování zakázek CPQ (PDF, IT Systems 5/2017, IT řešení pro výrobní podniky).

Odvádět výrobu přesně, nebo efektivně? Můžete dosáhnout obojího

 • Jak to, že systém plánuje svařování tohoto dílu, když jsem ho včera viděl vyjíždět z lakovny?“
 • „Jak mohli poslední týden v měsíci vykázat 40 hodin práce denně na jednoho člověka?“
 • „Proč je na noční odvedeno více práce než ve dne a kde jsou vlastně ty kusy, když obchod brečí, že nemá co expedovat?“
 • „Podle čeho to tam vyrábí? Včera jsme udělali novou revizi, aby s tím nebyly problémy na montáži, a je to pořád stejné! Oni jim to snad nevytiskli.“

Jsou vám uvedené stesky povědomé, nebo vám připomínají některé vaše záhady ve výrobním procesu? Nemusíte z toho být rozmrzelí. Rozdíl mezi evidenčním stavem rozpracovanosti v ERP systému a realitou na dílně je velmi častý. Ale nemusel by být…

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 11/2016, IT řešení pro výrobní podniky 2).

Je APS užitečný nástroj nebo jen drahá hračka?

Nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování může být v praxi obojím. Problém je v tom, že na rozdíl od mnoha drahých hraček, po kterých občas zatoužíme, není pořízení pokročilého plánování a rozvrhování coby hračky zamýšleno. Přesto tak někdy končí, navíc odhozená v koutě. Proč končí APS jako odhozená hračka? Má vůbec potenciál být užitečným nástrojem? Co vám brání jej využít? Jak postupovat, aby bylo APS užitečným nástrojem?

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 5/2016).

Kdy (ne)měnit informační systém

Viděli jste někdy při prezentacích softwarových řešení, že by majitelům výrobních firem zářily oči nadšením stejně, jako když obdivují moderní výkonný stroj na veletrhu? Zcela výjimečný je přístup jednoho mého známého, majitele úspěšné firmy, který považuje informační systém za nejdůležitější výrobní zařízení ve firmě, protože s ním pracují v podstatě všichni zaměstnanci. Z tohoto pohledu také přistupuje k IT investicím – jednak očekává, že se musí „zaplatit“, a také věnuje velkou pozornost míře využití informačního systému za strany uživatelů. Jde vlastně o obdobu sledování efektivity výrobního zařízení. 

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 4/2016).

Výběr IT řešení pro různé typy výroby a posuzování jejich přínosů

V praxi jsou při výběru z nabízených softwarových řešení často preferována hlediska pořizovací ceny, kvantifikovaných přínosů, návratnosti investice. Ke kvantifikaci přínosů si nemohu odpustit jednu kritickou poznámku. Přínosu lze dosáhnout jen při „průsečíku“ tří základních faktorů: vhodný informační systém jako SW nástroj, standardizované, štíhlé a výkonné firemní procesy a akceschopní a motivovaní lidé. Ty totiž vytváří podmínky pro dosažení přínosů a dodavatel informačních technologií je tak do značné míry závislý na schopnosti firmy řídit své procesy a lidi. Proto lze kvantifikovat přínosy IS jen ve spojení s těmito dalšími faktory.

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 9/2015).

Jak na efektivitu předvýrobních etap 

Použití jakéhokoliv komplexního informačního systému je závislé na správných a včasných vstupních datech. Ve výrobní firmě jsou pro samotnou výrobu klíčové předvýrobní etapy, ve kterých hrají hlavní úlohu oddělení konstrukce, technologie, případně zajištění materiálu. Co je příčinou toho, že ne vždy dodají požadované vstupy včas a v potřebné kvalitě?

Přečtěte si celý článek Jak na efektivitu předvýrobních etap (PDF, IT Systems 5/2013).

Faktory ovlivňující plánování a zajištění materiálu pro výrobu

Využití informačního systému v oblasti materiálového plánování výrazně pomáhá včas zajišťovat materiál pro výrobu a zkvalitnit řízení zásob. Vyžaduje samozřejmě správné vstupní údaje, data. Ta přitom nejsou záležitostí pouze oddělení nákupu, ale jsou závislá i na činnostech ostatních útvarů firmy. Jaké faktory tedy ovlivňují přesnost materiálového plánování a včasné zajištění výroby materiálem?

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 1-2/2013).

Devět manažerských selhání v oblasti plánování a řízení výroby

Každá firma potřebuje schopné manažery, aby dosáhla úspěchu. Je to základní podmínka. Můžete mít špičkové technologie, postupy, řadové zaměstnance, ale bez schopných manažerů firma těžko dosáhne opakovaných výborných výsledků. Pokud firma opakovaně nedosahuje plánovaných výsledků, tak je potřeba hledat příčinu v manažerských selháních.

Kdo tedy je ten schopný manažer? Manažer je člověk, který dosáhne cílů prostřednictvím svých podřízených lidí. K tomu potřebuje znát směr (strategii) a cíl. Musí mít vysokou realizační schopnost, aby dosáhl naplánovaných cílů s přiměřenými náklady. Manažerské mistrovství tkví v ovládnutí a praktikování základů řízení.

Přečtěte si celý článek

Máte evidenční nebo informační systém?

Podle zjištění ČSÚ používá 45 procent malých a středních podniků ERP systém, v segmentu firem nad 250 zaměstnanců jsou to pak necelé tři čtvrtiny firem. Ve zpracovatelském průmyslu je to dokonce 52 procent malých a středních podniků a 84 procent velkých firem. Jaké je však využití ERP systémů v praxi? Slouží jako evidenční, nebo skutečně informační systémy? 

Pro toto rozlišení nepoužíváme dělení na levné „pouze evidenční“ informační systémy a ty druhé dražší informační systémy. Samozřejmě, že komplexnější systém, který obsahuje mnoho pokročilejších funkcionalit má lepší předpoklady stát se informačním nástrojem pro řízení. Ze zkušenosti však známe případy, kdy jsou i drahé softwarové nástroje využívány pouze na úrovni evidence dat. 

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 10/2012, ERP Systémy II).

Jak poznat fungující proces plánování výroby? 

Pořízení informačního systému pro plánování výroby často provází očekávání,někdy dokonce nadšení z jeho funkcí. Už při implementaci ale začínáte zjišťovat, že to nebude tak jednoduché. Nemáte potřebná data, a pokud je máte, jsou v „mizerné“ kvalitě. Po najetí ostrého provozu pak přichází zklamání z výsledků plánování a začíná nadávání na informační systém. Většinou to dopadne tak, že si uživatelé nějak zvyknou a máte drahý „evidenční“ systém. Chyba obvykle není v informačním systému. 

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 9/2012, IT řešení pro strojírenství).

Krnovské opravny a strojírny využívají Infor ERP Business (SyteLine) jako hlavní IT platformu 

Společnost Krnovské opravny a strojírny je významným regionálním strojírenským podnikem, který se soustřeďuje na výrobu, modernizaci a opravy kolejových vozidel a výrobu strojírenských dílů. Společnost vykazuje roční obrat téměř osm set milionů korun a má více než šest set zaměstnanců. Vedle České republiky své výrobky dodává do celé řady zemí Evropské unie, Švýcarska a Ruska.

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 1/2012, IT řešení pro logistiku).

Jednoduchý recept na dobré plánování a rozvrhování výroby

Základem dobré kuchyně je kuchař. Žádná hotovka z fólie nebude tak chutnat jako jídlo od špičkového šéfkuchaře. U plánování je to podobné. Nestačí mít stejné ingredience a vybavení. Plánování (nejlépe pokročilé plánování a rozvrhování – APS) je jako kvalitní pánve, sporák, nože apod. Musíte do něj dát také kvalitní suroviny, správná data. Ale ani pak není výsledek zaručen, pokud to vše někdo nezkoordinuje – jako dobrý kuchař ve správném poměru, správném čase a správným způsobem. Následujících šest zásad představí základní kameny a úskalí zavádění plánovacího systému, respektive jak „vyvařit“ co největší přínosy při jeho využití. 

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 7-8/2011).

Starší články:

 • Co přinese rok 2012 v oblasti ERP? (COMPUTERWORLD 2/2012), PDF

 • Automatizace neminula ani zakázkovou výrobu (IBM THINK! 1/2010), PDF

 • Otavské strojírny získaly přehled (IBM THINK! 3/2009), PDF

 • Informační technologie v průmyslu (Podnikatel 1/2009), PDF

 • Reálné očekávání a jeho role v implementaci informačního systému (IT Systems 9/2008), PDF

 • ERP pro výrobu v krabici? (BUSINESS WOLRD 6/2007), PDF

 • Jak úspěšně implementovat systém APS (BUSINESS WORLD 4/2007), PDF

 • Jste zralí na APS? (BUSINESS WORLD 7-8/2006), PDF

 • Jak na štíhlou výrobu? (IT Systems 7-8/2006), PDF

 • Jak vybírat a čeho se vyvarovat (BUSINESS WORLD 6/2006), PDF

 • Metody plánování v řízení výroby (IT Systems 7-8/2005), PDF