IN-IT je magazínem o informačních řešeních, technologiích a inspiraci pro výrobní firmy. Čtenářům dvakrát ročně zprostředkovává know-how a zkušenosti získané za téměř 20 let působení ITeuro na českém IT trhu. Zároveň přináší světovou best practice a čerstvé inovace z dílny společnosti Infor, jednoho z top tří výrobců podnikových aplikací na světě a partnera ITeuro.

Samotné jméno IN-IT odkazuje na inovace a IT, se kterými budou výrobní firmy „in“. Zároveň označuje „init“ v informatice první program a proces, který spouští všechny následující. Tato metafora je příznačná nejen pro zaměření úvodního čísla magazínu, ale i pro filozofii ITeuro na poli dodavatelů podnikového softwaru a systémových integrátorů.

ITeuro s.r.o

Podzim a zima 2020

Tématem čísla je digitální transformace. Co si pod tímto stále častěji užívaným termínem představit, co je pro digitální transformaci nezbytné, jak by měla probíhat a kde číhají příležitosti pro výrobní firmy? Odpovědi přináší rubrika Pod lupou.

Dobrým příkladem povedené digitální transformace může být změna procesů obchodu a přípravy výroby nasazením online konfigurátoru s přímou objednávkou do výroby ve skupině CZG – Česká zbrojovka. Firma tím na trhu zbraní odstartovala revoluci ve světovém měřítku. Podrobnosti prozrazuje v rozhovoru obchodní ředitel skupiny CZG Petr Pištělák.

Vydáno 17. září 2020. Celé číslo ke stažení ve formátu PDF

ITeuro s.r.o

Jaro a léto 2020

Tématem čísla je informační řešení pro výrobní firmy. Stručně vysvětluje rozdíly mezi procesní a diskrétní výrobou nebo tuzemskými a světovými aplikacemi. Čtenáři dostanou přehled o významu pokročilého plánování a rozvrhování APS a o výhodě spojení s metodou kanban. Nechybí ani doporučení na 5 praktických kroků, kterými by měla projít každá firma uvažující o změně ERP systému.

V rozhovoru se ohlíží Jaroslav Drahoš, majitel tiskárny FINIDR, za téměř dvěma dekádami změn v oblasti knihtisku. Jeho firma čelí výzvám oboru, kde patří k největším na světě, už od roku 2003 s přispěním informačního řešení od ITeuro. Součástí čísla je také příloha k 20letému výročí založení ITeuro.

Vydáno 10. března 2020. Celé číslo ke stažení ve formátu PDF

ITeuro s.r.o

Podzim a zima 2019

Tématem čísla je informační řešení typu end-to-end zastřešené jedním dodavatelem, který je schopen jej dlouhodobě udržovat moderní a rozvíjet podle měnících se potřeb výrobní firmy. Čtenáři se dozvědí jak o výhodách konsolidovaného řešení, tak o problémech a průvodních jevech, pokud je informační soustava rozdrobená. Nahlédnou na aktuální užitečné funkcionality i na potenciál pro budoucnost.

V rozhovoru představuje David Zeman, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Infor, tuto značku – jednoho ze tří největších světových výrobců podnikových aplikací a partnera ITeuro.

Vydáno 19. září 2019. Celé číslo ke stažení ve formátu PDF

Tiráž

IN-IT | IT novinky a inspirace pro výrobní firmy světové třídy

Vydavatel: ITeuro, a.s., Hollarova 1124/14, 702 00 Ostrava | IČ: 25850245 | +420 591 162 411 | marketing@iteuro.cz | iteuro.cz
Šéfredaktor: Jiří Vaculík
Redakce: Jana Davidová, Martin Hlaváček, Jiří Pavlík, Petr Šperka, Jiří Vaculík
Grafika, ilustrace a DTP: creamteam
Evidenční číslo MK ČR E 23666
Vychází zdarma, nepravidelně, dvakrát ročně

Chcete kontaktovat redakci?