Jak to udělat, aby vztahy mezi zájemcem o softwarové řešení a dodavatelem tohoto softwaru nebyly „věčným bojem“, ale dospěly k oboustranně výhodnému výsledku? Vybudujte most sloužící ku prospěchu obyvatel na obou březích. Nejprve se ale na stavbu dobře připravte.

V tomto článku přinášíme pohled ze břehu dodavatele na břeh potenciálního zájemce o softwarové řešení. Typicky se jedná o ERP systém, případně o doplnění architektury o aplikace pro podporu procesů ve výrobě. Jaké práce by měly být u zájemce provedeny, aby pilíř na jeho břehu byl pevnou oporou pro budoucí most? Důkladná „projektová příprava“ dokáže omezit pozdější problémy a zabránit katastrofě. Jak se připravit na výběr a implementaci nového podnikového softwaru? To hlavní se dá shrnout do pěti kroků:

  1. Definujte potřeby současné, ale i budoucí. Most by obvykle měl sloužit dlouho a účelně, už kvůli úsilí a nákladům, které jeho stavba vyžaduje
  2. Revidujte a navrhněte změny procesů
  3. Rozhodněte o strategii implementace
  4. Komunikujte s lidmi uvnitř firmy
  5. Definujte požadavky na evidenci a využití dat

Přečtěte si celý článek (formát PDF) publikovaný v magazínu IT Systems 10/2019, příloze ERP systémy 2.

Scroll to the top