Informační řešení se mění. Doba, kdy od ERP nikdo neočekával komplexní pokrytí potřeb podniku, je dávno pryč. A s ní i nutnost masivních modifikací a customizací pro dosažení kýžené funkčnosti, z angličtiny označované jako „poslední míle“. Dřívější složité architektury, spletené z mnoha aplikací rozličných poskytovatelů, je vhodné se zbavit. To, co bylo na počátku tisíciletí standardem, je dnes problémem. Co tedy s ním? Odpovědí Inforu je integrace.

Jako jeden z top světových výrobců softwaru se Infor snaží obsáhnout různé odvětvově specifické funkčnosti poslední míle přímo do jádra svých produktů, případně do nástavbových balíčků. Přesto jsou situace, kdy se hodí do mixu tvořícího informační řešení přidat i nějakou další aplikaci. Může to být nástroj pro opravdu ojedinělou agendu nebo třeba danou firmou léty prověřený software, který si chce ponechat. Prvky je nutné spojit s primárním systémem. A je nesmírně výhodné, pokud je ERP postaveno na integrační platformě jako službě (iPaaS) a vyvíjeno coby komponentově založený systém.

IT euro

Takto postavený ERP systém je branou k rozšířením a inovacím. Společnosti od svého informačního řešení očekávají dlouhodobé přínosy. A protože modernizace řešení vyžaduje investici času i peněz, podle zahraniční studie výzkumné a poradenské firmy Mint Jutras před každou další úpravou podniky zvažují především dva aspekty.

Tím prvním je uživatelská zkušenost. Uživatelé musejí mít i po změně k dispozici intuitivní navigaci, vizualizovaný obsah a možnost upravit si obrazovky podle vlastních preferencí. Bez pozitivní uživatelské zkušenosti totiž lidé nebudou se systémem pracovat. Druhým aspektem je pak samozřejmě vhodnost a funkcionalita úpravy. Řešení musí
odpovídat uživatelským rolím a odvětví podnikání. Odvětvově specifické funkce jsou základem.

 

Šest komponent moderního informačního řešení

Má-li být informační řešení vyvíjené jako komponentově založené, pak známkou jeho modernosti je šest komponent: integrační platforma pro rozšiřitelnost, vývojová platforma pro možnost doplnění vlastních nástrojů, střední vrstva pro propojení starších prvků s novým řešením, datové úložiště připravené pro analytické zpracování informací, pokročilé analytické nástroje a nakonec umělá inteligence pro automatizaci procesů, strojové učení, nápovědu a celkově lepší práci s řešením.

Námi nabízený ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) zákazníci zatím, přes slovo „cloud“ v názvu, upřednostňují formou lokální instalace (on-premise). V brzké době ale předpokládáme, že tomu bude jinak. Infor totiž vyvinul platformu Infor OS (Infor Operating Service), která se rapidně rozšiřuje u zahraničních projektů. A právě tato platforma v cloudové verzi umožní naplno využívat zmíněné komponenty moderního informačního řešení. Dostupná je ale i pro instalaci na vlastním hardwaru podniku (on-premise).

Infor OS je operační platforma navržená pro spojení produktivity, procesů a umělé inteligence. Přináší technologie pro interpretaci nových provozních dat a slouží ke sjednocení celého podnikového ekosystému. Výsledkem je propojená inteligentní síť, která automatizuje, předvídá a informuje.

Hlavními součástmi Infor OS jsou produkty:

  • Umělá inteligence Infor Coleman, navržená specificky pro obchodní a průmyslové využití
  • Úložiště Infor Data Lake, pro získání a zpracování „big dat“, schopné shromažďovat data napříč podnikem z různých zdrojů
  • Analytické nástroje Birst, cloudové nástroje business intelligence s patentovanými technologiemi automatizace a strojového učení
  • Střední vrstva Infor ION, pro snadnou integraci systémů třetích stran
  • Vývojové prostředí Infor Mongoose, ve kterém mohou vývojáři rychle vytvořit a distribuovat aplikace optimalizované pro souběžné využití na počítačích, tabletech a smartphonech
  • Propojení Infor IoT, portál a konektory pro připojení strojů (Internet of Things), sběr dat a jejich následné využití pro analytiku, umělou inteligenci a rozhodování

Komponentově založené architektury a integrační platformy jako služba dělají informační řešení rozšiřitelnější a dávají podnikům schopnost přidat nebo změnit funkčnosti poslední míle s menším narušením jádra ERP systému. Tyto brány k inovacím podporují využitelnost, flexibilitu a škálovatelnost informačního řešení organizací, ať už budoucnost přinese cokoliv.

 

Článek najdete v časopisu IN-IT, čísle podzim a zima 2019.