V polovině srpna 2021 byla vyhlášena nová dotační výzva operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Agentura pro podnikání a inovace (API) bude žádosti přijímat od 15. září do 15. listopadu 2021. Výzva V Digitální podnik má podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Nové technologie firmám mají zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.

Výše podpory na projekt činí 1 až 10 milionů Kč. V závislosti na regionu a velikosti podniku pokryje od 30 do 60 procent způsobilých výdajů. Hlavní náplní projektu musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb, například investice do softwaru, hardwaru a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících. Podpořit lze i využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb, a to včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů.

IT euro

Tato dotační výzva se tak skvěle hodí například pro firmy, které chtějí transformovat procesy obchodu a přípravy výroby zavedením konfigurátoru Infor CPQ, potřebují automaticky sbírat data ze strojů a digitalizovat data z výrobního a logistického provozu MES řešením InduStream nebo precizně plánovat a rozvrhovat výrobní kapacity nástrojem Infor SyteLine APS. Podniky rovněž mohou dotaci použít i na expertní poradenské služby AdviExpert pro zefektivnění procesů.

Podrobnosti výzvy jsou zveřejněny na webu API: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-v-digitalni-podnik/

S konzultací konkrétních možností projektů se obraťte na obchodní oddělení ITeuro na e-mailu obchod@iteuro.cz nebo přes kontaktní formulář níže. Rádi vám s koncepcí pomůžeme. Využijte této příležitosti a udělejte první nebo další krok digitální transformace svého podniku.

Chcete využít dotační výzvu pro svůj IT projekt? Ozvěte se nám!


    Údaje z formuláře jsou odeslány obchodnímu oddělení ITeuro, abychom se vám mohli ozvat zpět a zodpovědět vaše dotazy.
    Scroll to the top