Od srpna 2019 získávali zákazníci ITeuro, kteří využívají českou lokalizaci ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), její novou verzi. Ta přidává téměř dvě desítky funkcí a kromě nich obsahuje i úpravy podle aktuálních změn v tuzemské legislativě (způsob výpočtu DPH podle koeficientu).

IT euro

Mezi novinkami uživatelé najdou například:

  • Novou dimenzi pro reporting – do standardní verze účetnictví v ERP jsme přidali pátou doplňkovou analytiku (DAn5). Umožňuje sledovat účetní zápisy pomocí definovaných parametrů. Lze třeba vybrat oblast (zakázky, výrobní příkazy, servisní zakázky, nákupní objednávky, projekty, nabídky) a u ní jednu nebo i více hodnot z různých datových zdrojů zároveň. Typické využití je pro účtování souvisejících nákladů na konkrétní zakázky nebo pro účtování z dimenzí výrobních příkazů, pokud má firma nastaven controlling na této úrovni.
  • Workflow faktur přijatých – funkčnost slouží pro elektronické schvalování faktur přijatých. Workflow zahrnuje jak proces skenování a přiřazení skenu k faktuře, tak využití šablon pro schválení faktury. Je možné definovat libovolný počet schvalovacích úrovní. Faktury lze schvalovat paralelně i sériově. Samozřejmostí je také zastupitelnost schvalovatelů.
  • Automatickou evidenci nástrojů – nová funkce je určena společnostem, které pro svou potřebu vyrábějí nebo nakupují nástroje, přípravky či formy. Pokud tyto věci mají vyšší hodnotu, musejí být evidovány v majetku podniku (takzvaná karta majetku). Při nízké hodnotě se pouze převádějí na evidenční sklad (z běžného skladu). Nástroje, přípravky nebo formy ale zároveň systém vede jako skladové položky, které lze použít ve výrobních příkazech. Novinka, která je dostupná jako rozšířená vlastnost systému (RVS), umožňuje automatizovat jak založení karty majetku, tak převod na evidenční sklad.

S těmito i dalšími funkcemi obsaženými v aktuálním lokalizačním balíčku seznámí konzultanti ITeuro účastníky listopadového semináře Účetnictví s ITeuro.