Jak přistupovat k ERP v malých firmách, jak malé firmy přistupují k ERP? V roce 2010 používala každá pátá výrobní firma ERP systém, v roce 2015 to již byla téměř každá třetí firma bez ohledu na její velikost. Právě velikost firmy však zásadním způsobem ovlivňuje míru využívání ERP systémů. Zatímco u firem nad 250 zaměstnanců byl v roce 2015 podíl firem s ERP přes 80 %, u firem do 50 zaměstnanců to bylo mírně přes 20 %. Pro úplnost, u segmentu firem s počtem zaměstnanců 50–250 využívá ERP téměř 60 % společností. Potřebují tedy malé firmy nástroj jako ERP, nebo je to zbytečný přepych? Proč jen každá pátá malá firma má ERP systém? Co ovlivňuje tuto potřebu?

Přečtěte si celý článek o roli ERP systému při rozvoji a růstu firmy (PDF, IT Systems 10/2017, ERP systémy II).