Podnikové informační systémy, přesněji systémy plánování podnikových zdrojů (odtud ERP – Enterprise Resource Planning), dnes integrují procesy firmy napříč různými činnostmi a odvětvími. Rozmanitost systémů a jejich nabídek může značně komplikovat volbu vhodného řešení. V tomto článku shrnujeme oblasti, které podle našich zkušeností v současné době hrají při výběru nového systému nejdůležitější roli.

Přečtěte si celý článek (formát PDF) publikovaný v magazínu IT Systems 10/2018, příloze ERP systémy.

Scroll to the top