Ve středu 27. června 2018 se uskutečnil v Karviné na půdě Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity (OPF) odborný seminář sdružení IT Cluster. Tématem setkání byly aktuální aktivity členů sdružení a možnosti vzájemné spolupráce v těchto oblastech. Využili jsme příležitost a dalším členům představili naše řešení InduStream pro digitální podporu výroby, údržby, logistiky a dalších klíčových procesů výrobních společností.

Mezi účastníky akce byli zástupci společností AutoCont CZ, D3Soft, KVADOS nebo Tieto Czech, ale i akademické sféry z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a samozřejmě z hostitelské univerzity. Právě OPF se ve své výzkumné činnosti zaměřuje na nové business modely s vazbou na výkonnostní požadavky firem v rámci Průmyslu 4.0, včetně vytěžování dat a prognózování.