Společnost Infor vyhlásila na uživatelské konferenci Inforum 2012 vítěze ocenění Infor Excellence in Action. Vítězem kategorie Operational Excellence (provozní dokonalost) se letos stala česká společnost Krnovské opravny a strojírny s.r.o. za úspěšné nasazení řešení Infor10 ERP Business (SyteLine) realizované implementačním partnerem ITeuro, a.s.

Společnost Krnovské opravny a strojírny potřebovala zefektivnit své procesy, aby dokázala zvládnout nárůst objednávek a zaměstnanců. Nasazení Infor10 ERP Business (SyteLine) umožnilo automatizaci existujících procesů a vytvoření nových procesů pro podporu důležitých investic. Implementace řešení trvala méně než 6 měsíců a přinesla podniku téměř okamžité výsledky.

Pavel Arbeit (Krnovské opravny a strojírny) a Petr Boháč (ITeuro)

Systém nyní poskytuje kvalitnější data. Mimo jiné umožnil identifikovat kritické body a problémy, a zvýšil tak transparentnost informací. S lepším přehledem o výrobních operacích mohou Krnovské opravny a strojírny lépe plánovat nákup materiálu a řídit úroveň zásob. Řešení nahradilo neintegrované systémy vyvinuté ve vlastní režii a významně pomohlo snížit náklady na IT a jeho administraci.

Uvedení systému do produktivního provozu umožnilo společnosti

  • dosáhnout 20% meziročního nárůstu obratu vůči srovnatelné bázi,
  • zvýšení přesnosti dodávek v oblasti strojírenské výroby o 25 % a v oblasti výroby tramvají a opravárenské činnosti o 20 %.