Vážení zákazníci, protože si vážíme lidského zdraví a respektujeme nařízení vlády, postupujeme v ITeuro během celorepublikové karantény platné od 16. března 2020 následovně:

  • Všechna dohodnutá jednání a osobní schůzky posuneme na náhradní termín, případně je uskutečníme telefonicky nebo online. Totéž platí i pro školení.
  • Technickou podporu kontaktujte prostřednictvím e-mailu support@iteuro.cz, případně telefonicky. Pro řešení vašich požadavků jsou konzultanti i programátoři dostupní.
  • Implementační projekty pokračují, pro jednání řídicích výborů dohodneme další postup a formu.
  • Ostravská centrála i pardubická pobočka fungují ve standardních pracovních hodinách, jsou však uzavřeny pro návštěvy.

Žádný z pracovníků ITeuro dosud nepodléhá povinné individuální karanténě a běžný chod naší společnosti je přijatými opatřeními omezen pouze minimálně.

IT euro

Prosíme, předejte toto sdělení i dalším zaměstnancům, kteří jsou obvykle v kontaktu se společností ITeuro.

Tuto stránku budeme průběžně aktualizovat. Pokud máte k aktuální situaci jakékoliv dotazy, obraťte se na svého key account manažera.

Pevné zdraví přeje tým ITeuro.