Informační řešení podniku (také informační systém nebo informační soustava) je složené z technických prostředků (hardware), programového vybavení (software), lidí a procesů. Zabezpečuje sběr, přenos, zpracování, uložení a prezentaci informací. I pro výrobní podniky platí, že jejich činnosti jsou spojeny se zpracováním velkého množství dat. A to nejen pro vlastní rozhodování a řízení, ale i pro zákazníky, dodavatele, státní správu, vlastníky a podobně.

Kvalita informačního řešení je extrémně důležitá a mnohdy je nositelem konkurenční výhody. Příkladem konkurenční výhody prostřednictvím informačního řešení je zajištění plnění termínů, minimální náklady na držení zásob, maximální průtok přes existující kapacity, pozitivní zákaznická zkušenost díky konfiguraci výrobků, efektivní komunikace v dodavatelském řetězci nebo rychlé poskytování servisních služeb.

ITeuro staví informační řešení typu end-to-end na produktech firmy Infor, které lze kombinovat a doplňovat dle potřeby. Stále však jde o plně integrovaný celek od jednoho výrobce, nad jednou databází, nad jedním vývojovým prostředím a zastřešený jedním dodavatelem. Mezi tyto produkty patří Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP, Infor CPQ, Infor PLM, Infor dEPM a další. Pro řízení dílny používáme vlastní produkt InduStream, který je plně integrovaný s ERP systémy Infor.