Společnost ITeuro znovu získala certifikaci Investors in People (IIP). Standard IIP je mezinárodně uznávanou normou v oblasti systémového rozvoje lidských zdrojů. Zavedení IIP organizaci zajišťuje výjimečnou schopnost strategicky vést, podporovat a řídit lidi pro trvale udržitelný rozvoj. ITeuro úspěšně prošlo ve třetím kvartálu akreditací, a to už počtvrté.

Firma byla akreditována mezinárodním standardem Investors in People poprvé v roce 2008. Přestože v roce 2017 končila platnost předchozí certifikace, vedení ITeuro se rozhodlo odložit reakreditaci až na druhou polovinu letošního roku. Důvodem bylo využití hodnocení podle 6. generace standardu IIP. Ta nově umí srovnat výkony společnosti s jinými, které mají standard zaveden na evropské úrovni. „Dokázali jsme, že umíme získat a udržet talentované lidi. Jsme společností, která se skutečně angažuje, investuje do svých lidí a jde cestou dobrých praktik standardu IIP,“ říká personální manažerka ITeuro Irena Znachorová.

IT euro

ITeuro se rozhodlo pokračovat v následování standardu IIP z několika důvodů. Kromě získání ověřeného nástroje pro řízení lidských zdrojů to byla potřeba zvyšování výkonnosti a kvality i efektivity poskytovaných služeb. IIP posiluje komunikaci napříč firmou, upevňuje týmovou spolupráci a umocňuje sounáležitost zaměstnanců s firmou, urychluje zavádění změn.

Společnost ITeuro byla posuzována podle devíti klíčových ukazatelů ve třech podpůrných tématech. Hodnocení využívá čtyřstupňový výkonový model, který se pohybuje v rozmezí od „rozvinutý“ až po „vysoký výkon“. Každá úroveň popisuje, jak úspěšně jsou postupy nastaveny a praktikovány v celé společnosti.

Mezi firmami certifikovanými podle standardu IIP zle nalézt například SONY, FUJITSU, RICOH, Brother, KPMG, GRAHAM a další.

Podívejte se také, jaké posily ITeuro právě hledá do týmu.