Společnost ITeuro rozšiřuje spolupráci s regionálními školami. Zatímco v uplynulém školním roce se představila se sdružením IT Cluster na půdě některých z nich, nyní se budou moci studenti zapojit aktivněji. V akademickém roce 2019–2020 jsou připraveny praktické stáže až pro pětici posluchačů třetího ročníku Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Praxe je určena studentům oboru Informatika a výpočetní technika pro pozici programátora. V rámci své stáže vytvoří závěrečnou práci, tedy konkrétní a reálně využitelnou část komplexního softwaru. Tato praktická forma s pobytem přímo v ITeuro jim nahrazuje obvyklou formu písemné bakalářské práce.

IT euro

Témata, ze kterých mají studenti na výběr, jsou:

  • Aplikační nástroj pro aplikace Infor CloudSuite Industrial a InduStream
  • Controlling v systému Infor CloudSuite Industrial
  • Modul Fyzické inventury majetku v systému InduStream
  • Využití formátu ISDOC v rámci procesu fakturace v systému Infor CloudSuite Industrial
  • Vytvoření automatických funkčních testů ve framewoku Winium

Zájemci o praxi se podrobnosti dozví ve fakultním informačním systému na webové adrese katis.vsb.cz.