ITIL je zkratkou pro Information Technology Infrastructure Library. Jde o sadu detailně popsaných a světovou praxí prověřených procesů a postupů pro různé oblasti informačních technologií (IT). Vše je popsáno bez vazby na konkrétní technologii nebo organizaci, aby jakákoliv organizace mohla pomocí ITILu nastavit základní úroveň, od které bude plánovat, zavádět, řídit, sledovat a měřit IT služby.

Projekt vznikl v 80. letech 20. století jako soubor standardizačních doporučení pro potřeby britské vlády. Od té doby prošel několika evolucemi, tou poslední na edici ITIL 4 v roce 2019. Na zlepšování kvality IT služeb pohlíží jak optikou poskytovatele, tak zákazníka.

Ačkoliv mohou držet certifikát ITIL pouze jednotlivci a nikoliv organizace, považuje se dodržování metodiky ITIL za dobrý standard v poskytování IT služeb.

Obsahově z ITILu vychází i norma ISO 20000. ITIL ale obsahuje osvědčené postupy pro řízení IT, naproti tomu ISO 20000 pro IT procesy definuje rozsah a požadavky. ITIL 4 pak k osvědčeným principům předchozích verzí doplňuje například propojení s agilním přístupem pro řízení organizací i projektů a stranou nezůstává ani význam digitální transformace.

Pro oblast řízení IT služeb (ITSM – IT Service Managementu) se ITIL stal základním nástrojem. I v ITeuro se proto těchto doporučení držíme například při poskytování služeb supportu. Naši konzultanti byli samozřejmě proškoleni a stejně tak jsme podle metodiky ITIL nastavili klíčové interní procesy.

Scroll to the top