Česká republika je 15. největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě. Vezmeme-li v úvahu velikost naší země, je to skutečně úctyhodná pozice. Ale podaří se tuzemským výrobcům tuto příčku dlouhodobě udržet? Nebo dokonce zlepšit? Podle predikcí renomovaných agentur přichází krize. Ta by se měla promítnout už do výsledků roku 2019, protože se očekává ve srovnání s loňskem globální pokles poptávky po obráběcích strojích. U nás Svaz strojírenské technologie předpokládá pokles produkce oproti roku 2018 o 5–10 %. Pokles se však nemusí týkat všech. Výrobci světové třídy totiž projdou krizí lépe. A to i ti čeští. Jak ale být výrobní firmou světové třídy?

Cesta k opravdu významnému zvýšení efektivity, a tudíž i přežití, může být přes následující kroky:

  1. Využití určité metodiky (World Class Manufacturing), zajišťující komplexní přístup ke zlepšování
  2. Strategie obsahující digitální transformaci podniku

Přečtěte si celý článek (formát PDF) publikovaný v magazínu IT Systems 9/2019.

Scroll to the top