Softwaru implementovaného ve výrobních podnicích v České republice je velká řada. Svým způsobem je to dobře. Hnací motor jménem konkurence pomáhá neustále vylepšovat systémyslužby poskytované ze strany producentů i implementátorů softwaru. Pro český průmysl je pak přínosné, že i malé výrobní firmy mají k dispozici systémy odpovídající jejich velikosti a potřebám. Jenže pokud se firma stane součástí skupiny, přichází čas uvažovat o informačním řešení jinak. Musí být efektivní co do funkčnosti, správy i nákladů v rámci celého holdingu.

Skupina firem (holding, korporace) má zcela jiné požadavky a potřeby na ERP systém než malá lokální výrobní společnost. S čím se tedy můžeme setkat v korporátních firmách, jaké jsou zkušenosti s organizmem informačních systémů zejména v dceřiných společnostech a jak se s tím vším vypořádat?

Přečtěte si celý článek (formát PDF) publikovaný v magazínu IT Systems 3/2019, příloze ERP systémy.

Scroll to the top