Společnost ITeuro dlouhodobě investuje do rozvoje svých lidí a zároveň v souladu se svou strategií hledá příležitosti k dalšímu zlepšení. O tom, že jsou v ITeuro zaměstnanci spokojení, svědčí například průměrná délka pracovního poměru 7,5 roku, a to i při zohlednění personálního posílení v posledních letech. Firma rovněž opakovaně získala mezinárodně uznávanou akreditaci We Invest in People od Investors in People. Letošní novinkou, která zlepšuje jak pracovní výkony, tak osobní vztahy, je aplikace koučovacího přístupu napříč celou společností.

Zkušená koučka a konzultantka pro řízení a rozvoj lidí Radomíra Gilarová pro ITeuro připravila kurz koučovacího přístupu – cyklus 10 workshopů, do nichž se zapojili team leadeři napříč firmou. Kurz vycházel z kompetenčního rámce EMCC Global, mezinárodní profesní organizace pro koučování, mentoring a supervizi. Formou základní teorie, praktického zkoušení i systematické samostatné přípravy si účastníci osvojili metody a přístupy, jejichž obdobu využívá například automobilka Toyota. V principu se jedná o motivaci k hledání řešení „odspoda“ pomocí pozorování aktuálního stavu, hledání a experimentování s drobnými kroky, které dokážou pohnout i se zprvu neřešitelnými problémy.

IT euro

Ten, kdo koučuje, posiluje myšlení, všímavost a zodpovědnost koučovaného. „Neradí“, jak se má zadání splnit, ale podporuje koučovaného k nalezení vlastního řešení. I slepá cesta, kdy člověk zjistí, co nefunguje, je cenná zkušenost. Vlastní poučení z malých chyb přinesou lepší výsledky v budoucnu. Nejen zkušenost Toyoty potvrzuje, že takový způsob vede k vyšší efektivitě práce, trvalému zlepšování procesů i k vyšší spokojenosti zaměstnanců.

„Cílem workshopů bylo, abychom si tento přístup vyzkoušeli z obou stran – kouče i koučovaného – a získali vlastní zkušenost a hlavně praxi. Účastníci byli velmi pozitivně překvapení, jak velký rozdíl proti klasickému přístupu to je. Byli nadšení. Změna přístupu a způsobu vedení je náročná vzhledem k zažitým stereotypům, ale chtěli bychom koučovací přístup co nejvíce používat v praxi. Nenásilně, aby se stal přirozenou součástí firemní kultury, aby se naši lidé rychleji posouvali dopředu. Po opakované akreditaci od Investors in People je toto pro nás nová úroveň,“ říká ředitel společnosti ITeuro Petr Boháč.

Přínosy této změny se očekávají i směrem k zákazníkům, jak potvrzuje projektová manažerka ITeuro a účastnice kurzu Hana Špačková: „U zákazníka se konzultant koučovacím přístupem může zajímat, jak si zákazník představuje cílový stav, jaké přínosy bude řešení mít. Uživatel zákazníka pak bere IT projekt za společné dílo, ne něco cizího, co jim někdo nasadil. Vzniká vzájemný vztah. Druhá strana dostává prostor a vnímá respekt, otevřenost a zájem. Tím, že se člověk rozpovídá, může spontánně odpovědět i na otázky, na jejichž odpověď bychom jinak přicházeli obtížně.“

Samotný cyklus workshopů byl proti obvyklému přístupu koncipován netradičně jako krátké skupinové setkání každý týden, na které vždy navazovalo intenzivní průběžné zkoušení v praxi a cílené reflektování. „Byli jsme poměrně různorodá skupina věkově i povahově, ale Radka Gilarová si s tím uměla poradit. Všechny nás její hodiny chytly. Dokázala nás strhnout a na různých cvičeních popřemýšlet, hodně jsme diskutovali,“ hodnotí H. Špačková. A jak dodává její kolegyně Jana Szlachtová, velkým přínosem workshopů je celkové posílení vztahů: „Důležitou podmínkou pro fungující koučování je důvěra na obou stranách. A důvěra roste s pocitem bezpečí. Toto je naše silná stránka v ITeuro, funguje tu komunita a dobře tu funguje i koučovací přístup.“

Sledování efektů koučovacího přístupu tým ITeuro těší a povzbuzuje pokračovat. Úspěch kurzu nebyl náhodný a je za ním poctivá práce všech aktérů. Radomíra Gilarová k tomu dodává: „Kromě důkladné přípravy obsahu a formy provedení byla dalším faktorem úspěšnosti úzká spolupráce s HR manažerkou Irenou Znachorovou. Irena již měla bohaté zkušenosti s koučováním a skvěle fungovala jako motivující a vždy dostupná podpora v rámci praktikování. Kurz dopadl tak dobře i díky účastníkům, kteří byli ochotní nově přemýšlet, zkoušet a celkově ‚makat‘. Potvrdilo to moji předchozí zkušenost s ITeuro, že tam prostě pracují chytří a přemýšliví lidé, kteří mají chuť i odvahu se učit a posouvat ku prospěchu jejich klientů.“

Scroll to the top