KOVOLIS HEDVIKOV, největší tlaková slévárna hliníku v České republice, využívá v ostrém provozu řešení InduStream od společnosti ITeuro pro automatický sběr dat z výrobních strojů. Aplikace je nasazena na 33 licích strojích. Tyto stroje jsou od různých dodavatelů, rozdílného stáří a konfigurací. Nástroj na nich umožňuje sledovat až 15 požadovaných veličin. Získaná data se přenášejí do ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), který už v roce 2015 rovněž implementovala firma ITeuro. Řešení InduStream přineslo od března 2018 mimo jiné zvýšení efektivity produkce o 10 % i přesnější plánování výroby. Navíc se zamezilo zkreslování výrobních kapacit zaměstnanci, kteří nyní mohou odvádět pouze skutečně vyrobené kusy.

„Systém v reálném čase eviduje počet skutečně vyrobených kusů a neumožní operátorovi odvést větší počet než vyrobený. Tím pádem nemůže jít na další operaci fiktivní množství a na problémy dokážeme reagovat okamžitě,“ říká Milan Kubera, vedoucí IT společnosti KOVOLIS HEDVIKOV. Potvrzuje tak, že InduStream splnil hlavní zadání „počítadla na kolo“, tedy počítadla reálně vyrobených kusů. Zároveň dodává, že fakticky vzrostl i počet vyrobených zmetků. „Dříve operátora nic nenutilo je vykazovat. Teď je stroj zaznamenává sám a my se můžeme zaměřit na příčinu.“

IT euro

Technické řešení je navrženo jako připojení počítače ke každému stroji na místo, kde k danému sběru dat dochází. Starší stroje jsou připojeny přes PLC zařízení, která zpracovávají „analogové“ signály strojů. Počítač zároveň slouží k elektronickému zobrazování výrobní dokumentace přímo v InduStreamu, má ale i širší vnitropodnikové využití. Dále zůstala v InduStreamu zachována funkčnost původního terminálového sběru dat pro evidenci následných operací v okolí stroje – ruční opracování, apretáž a podobně. Ze stroje se vždy automaticky zaznamenávají také různé časové údaje – cyklů, prostojů, zápisů. Displej počítače průběžně zobrazuje definované ukazatele KPI (OEE, délka cyklu, status stroje, kvalita produkce a produktivita) a jiné užitečné informace.

S InduStreamem je spokojen i management zákazníka. „Sběr dat nám dal přesnou informaci o stavu na dílně a na základě opatření ve výrobě se podařilo dosáhnout zvýšení využití kapacit,“ hodnotí Miloslav Pavlas, předseda představenstva společnosti KOVOLIS HEDVIKOV.

Podrobnosti o projektu a jeho přínosech najdete v případové studii (ke stažení ve formátu PDF).

 

O společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a.s.

KOVOLIS HEDVIKOV je největší a technologicky nejvyspělejší tlaková slévárna hliníku v České republice. Zaměstnává přes 1 000 lidí, kteří v nepřetržitém provozu ročně zpracují 12 000 tun hliníku. Vyrábí například součástky převodovek pro všechny značky koncernu Volkswagen.

Scroll to the top