Podle zjištění ČSÚ používá 45 procent malých a středních podniků ERP systém, v segmentu firem nad 250 zaměstnanců jsou to pak necelé tři čtvrtiny firem. Ve zpracovatelském průmyslu je to dokonce 52 procent malých a středních podniků a 84 procent velkých firem. Jaké je však využití ERP systémů v praxi? Slouží jako evidenční, nebo skutečně informační systémy?

Pro toto rozlišení nepoužíváme dělení na levné „pouze evidenční“ informační systémy a ty druhé dražší informační systémy. Samozřejmě, že komplexnější systém, který obsahuje mnoho pokročilejších funkcionalit, má lepší předpoklady stát se informačním nástrojem pro řízení. Ze zkušenosti však známe případy, kdy jsou i drahé softwarové nástroje využívány pouze na úrovni evidence dat.

Přečtěte si celý článek (PDF, IT Systems 10/2012, ERP Systémy II).