Společnost ITeuro, tuzemský partner mezinárodní firmy Infor, nechala provést nezávislé odborné posouzení aktuální verze českého účetního modulu pro informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP. Auditoři z firmy HDM Audit CZ po podrobné prověrce potvrdili, že je řešení v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnou účetní a daňovou legislativou České republiky. HDM Audit CZ je členem světové asociace účetních a auditorských firem PCP Global.

Podle názorů hodnotitelů ekonomický systém vytváří ve všech významných ohledech předpoklady pro věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace a hospodářského výsledku účetní jednotky.

IT euro

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP vyvíjí společnost Infor. Českou podobu řešení spolu s modulem českého účetnictví zajišťuje ITeuro, Gold Channel Partner Inforu. Hodnocení auditorem představuje nestranný důkaz o kvalitě a funkčnosti. Může tak společnostem posloužit jako jedno z vodítek při hledání a výběru nového podnikového systému. V minulosti úspěšnou kontrolou auditorů opakovaně prošly i různé předchozí verze modulu.